Просечна зарада исплаћена у априлу 2015. године у Републици Србији износи 62.532 динара. У односу на просечну зараду исплаћену у марту 2015. године, номинално је већа за 5,7%, реално за 5,2%.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у априлу 2015. године у Републици Србији износи 45.605 динара. У поређењу с просечном зарадом без пореза и доприноса исплаћеном у марту  2015, номинално је већа за 5,8%, реално за 5,3%.

  Просечна зарада исплаћена у априлу 2015. године номинално је мања за 1,0%, реално за 2,8% од просечне зараде исплаћене у априлу 2014. године.

 Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у априлу 2015. године номинално је мања за 0,5%, реално за 2,3% у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у априлу 2014. године.

  Просечна зарада исплаћена у периоду јануар–април 2015. године, у поређењу с  просечном зарадом исплаћеном у периоду јануар–април 2014. године, номинално је мaњa за 0,6%, а реално за 1,7%.

 Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у периоду јануар–април 2015. године, номинално је мања за 0,3, реално за 1,4% у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у периоду јануар–април 2014. године.

Саопштење РЗС 129/2015

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

Регион

IV

I- IV

IV

I- IV

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

62.532

58.748

45.605

42.714

СРБИЈА – СЕВЕР

70.614

65.470

51.716

47.697

Београдски регион

77.920

72.642

57.064

52.966

Регион Војводине

62.610

57.552

45.857

41.880

СРБИЈА – ЈУГ

51.577

49.687

37.323

35.998

Регион Шумадије и Западне Србије

50.650

48.849

36.738

35.484

Регион Јужне и Источне Србије

52.691

50.698

38.026

36.617

Регион Косово и Метохија

 

 

 Просечне зараде по запосленом, по регионима Републике Србије, aприл 2015.

РСД