Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS“ br. 113/2017 i 50/2018), koji je u primeni od 1. jula tekuće godine, zainteresovana javnost svoje zahteve za odsustvo sa rada radi posebne nege deteta treba kao i do sada da podnose isključivo gradskim/opštinskim službama dečije zaštite.

Članom 38. ovog zakona propisano je da o stepenu smetnji u psihofizičkom razvoju i invaliditetu deteta mišljenje daje nadležna komisija fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a da se troškovi njenog rada finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

S
obzirom na navedeno, komisije pri domovima zdravlja koje su do sada
cenile psihofizičko stanje deteta prestaju sa radom, a službe dečije
zaštite su nadležne za dostavljanje zahteva komisijama, i sprovođenje dalje
procedure.

 

Izvor: sajt Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Naslov: Redakcija