Последњим изменама и допунама Правилника о регистрацији моторних и прикључних возила, избацују се ова слова са дијакритичким знацима која су посебно нервирала возаче и задавала им проблеме, посебно при плаћању паркирања.
“Одредбе члана 5, 7, 8 , 9 и 10 Правилника о изменама и допунама правилника о регистрацији моторних и прикључних возила, којима је прописано да регистарске таблице у словном делу регистарске ознаке садрже сва слова латиничног писма српског језика осим слова Ч, Ћ, Ш, Ж и Ђ и латиничних слова Y и W односи се на регистарске таблице које се издају за путничка возила, тешке четвороцикле, тролејбусе, аутобусе, теретна возила, прикључна возила, мото-култиваторе, тракторе и радне машине, као и прикључна возила за трактор”, наводе из МУП-а. 

Напомињу да се ова одлука о словном делу не односи на ознаке регистарских подручја, односно града у коме је регистровано возило. 

Како додају, наведена измена значи да ће се убудуће за наведене врсте возила израђивати и издавати регистарске таблице које у регистарској ознаци не садрже наведена слова. 

“Регистарске таблице које су издате до дана ступања на снагу Правилника, а чија регистарска ознака садржи слова латиничног писма српског језика Ч, Ћ, Ш, Ж и Ђ, или латинична слова Y и W, важиће до истека рока за замену таблица утврђеног прописом по коме су издате”, објашњавају из МУП-а. 

Интересантно је да из новог правилника, објављеног у Службеном гласнику 21. јула 2017. године, није изузето X, које ће се и даље налазити на новим таблицама. 

Измењен је и чан 29, где се уместо речи седам налази девет, те се право коришћења изабраних знакова на регистарским таблицама од дана издавања продужило за две године.

Извор: сајт Б92