Vlada Republike Srbije usvojila je, na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova, zaključak kojim se građani oslobađaju troškova izdavanja ličnih karata sa čipom i trajnih ličnih karata u slučaju upisivanja adrese prebivališta nakon utvrđivanja naziva ulica i kućnih brojeva za one ulice koje ih prethodno nisu imale.

U saopštenju MUP-a se navodi da će, u slučaju da je potrebno upisati adresu prebivališta zato što je nekoj ulici dodeljen naziv ili kućni broj, građani koji poseduju lične karte bez čipa moći da dobiju nove lične karte sa čipom bez plaćanja bilo kakvih troškova.

Građanima koji poseduju ličnu kartu sa čipom podatak o nazivu ulice i kućnog broja biće unet u čip bez promene obrasca lične karte i plaćanja bilo kakve takse ili naknade.

Usvajanjem tog dokumenta svi troškovi padaju na teret budžeta Republike Srbije, dodaje se u saopštenju.

Izvor: sajt Vlade 
Naslov: Redakcija