Rok za zamenu starih oružanih listova za nove biometrijske isprave produžen je do 5. marta 2020. godine, predviđeno je Zakonom o izmeni Zakona o oružju i municiji, koji je usvojila Narodna skupština Republike Srbije.

Na taj način rok je produžen za još godinu dana.

Navedeni rok se procenjuje kao dovoljan za sve učesnike u postupku zamene isprava da ispune svoje zakonske obaveze.

Fizička lica koja su posedovala oružane listove i dozvole za nošenje oružja za ličnu bezbednost, kao i pravna lica i preduzetnici koji su posedovali odobrenja za držanje oružja, dužni su da do tog roka podnesu zahtev za izdavanje isprave, zajedno sa uverenjem o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja.

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović apelovao je nedavno na građane da iskoriste novi rok, jer, kako je rekao, ne želi da ljudi budu drakonski kažnjeni zbog administrativnih rokova. Stefanović je rekao i da novih rokova neće biti.

Izvor: sajt Novosti
Naslov: Redakcija