Povodom odredbi člana 70. stav 1. Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS”, br. 106/2015 i 106/2016 – autentično tumačenje – dalje: Zakon), a u vezi sa dostavljanjem rešenja o izvršenju javnom izvršitelju sa kopijom isprava potrebnih da sprovede izvršenje, kao i povodom odredbi člana 59. stav 4. istog zakona kojim je propisano da se predlog za izvršenje podnosi u najmanje 4 primerka, Privredni sud u Beogradu dao je sledeće obaveštenje:

„Imajući u vidu prethodno navedene odredbe Zakona, u dosadašnjem radu Izvršnog odeljenja ovog Suda je prilikom primene napred navedenih odredbi Zakona primećeno da dostavljanje 4 primerka predloga za izvršenje znatno usporava postupak sprovođenja izvršenja.

Naime, kako se u cilju uspešnog sprovođenja izvršenja isto određuje na više predmeta i sredstava izvršenja, to je potreban veći broj primeraka rešenja o izvršenju radi dostavljanja i upisa istih kod drugih nadležnih organa (RGZ, APR i sl.), a sve u cilju daljeg sprovođenja izvršenja, usled čega dostavljeni broj primeraka (4) nije dovoljan.

Izrada kopija isprava potrebnih da se sprovede izvršenje, koje nisu postavljene u dovoljnom broju primeraka, zbog velikog obima posla i nedostatka resursa znatno usporava rad Suda, a samim tim dovodi i do usporavanja samog postupka izvršenja.

Iz navedenog, a u cilju ubrzanja izvršnog postupka, POTREBNO JE da se predlozi za izvršenje dostavljaju u najmanje 6 primeraka.”