Privatno obezbeđenje bez odgovarajućeg sertifikata policije i dalje radi iako je 1. januara počela primena zakona koji to onemogućuje,

Glasine da će rok za licenciranje radnika i firmi privatnog obezbeđenja biti produžen nisu se obistinile. Naime, od 1. januara ove godine počela je puna primena Zakona o privatnom obezbeđenju, što podrazumeva da svi koji se bave ovim poslom moraju imati licence. Prema najnovijim podacima koje je objavila Privredna komora Srbije (PKS), prošle godine je izdato 7.360 licenci, dok je 15.230 kandidata položilo stručni ispit.

Procenjuje se da je u sektoru privatnog obezbeđenja zaposleno između 25.000 i 30.000 ljudi. To praktično znači da trenutno oko 22.640 radnika privatnog obezbeđenja ne bi smelo da radi. Međutim, u razgovoru sa zaposlenima u ovom sektoru saznali smo da je „na terenu” situacija drugačija – oni koji nemaju licencu i dalje rade. Najveći broj njih je, kažu, „u proceduri”.

Na licencu čeka još 7.870 radnika. Dobiće je kada prođu bezbednosnu proveru, što može da potraje. Osim toga, ispit nije položilo 4.464 kandidata.

„Oni će ponovo polagati ispit”, rekao je Đorđe Vučinić, zamenik sekretara Udruženja za privatno obezbeđenje i ostale uslužne delatnosti Privredne komore Srbije.

Nadzor i kontrola primene zakona je u rukama MUP-a Srbije, čija se reakcija tek očekuje. Na pitanje da li će raditi oni koji nemaju licence, Aleksandar Nedić, sekretar Udruženja za privatno obezbeđenje i ostale uslužne delatnosti iz PKS, za „Politiku” kaže da je to stav MUP-a.

„Oni će raditi, a da li je to dozvoljeno, tu je MUP da da korektivnu meru”, ocenjuje Nedić.

Između ostalog, policajci imaju pravo i dužnost da proveravaju i nošenje vatrenog oružja, ali i psihofizičku sposobnost radnika obezbeđenja.

„Očekuje se da u narednom periodu javni sektor završi proces licenciranja ili raspiše javne nabavke za ovim uslugama. Kako bi na tržištu bilo što više licenciranih radnika, u proces bi trebalo da se uključe nezaposleni koji ispunjavaju uslove za ovaj posao. Veliku podršku pružiće im Privredna komora Srbije i Nacionalna služba zapošljavanja”, rekao je Vučinić.

Čini se da je veliki broj radnika privatnog obezbeđenja čekalo poslednji trenutak da polaže ispit za licencu. Samo u decembru je, navodi Vučinić, prijavljeno 7.130 kandidata. Licence se, kako je objasnio, efikasno izdaju nakon obavljenih provera. Ali je, napominje, neophodno da svi oni koji su položili ispit podnesu zahtev za dobijanje licence. Licencu za pravna lica dobila su ukupno 92 preduzeća, od kojih 62 za poslove fizičkog obezbeđenja.

MUP će početi postupak nadzora i kontrole, a firme i pojedinci koji su započeli postupak licenciranja imaju obavezu da je sprovedu do kraja u što kraćem roku, naglasio je Vučinić. On podseća da su za postupak licenciranja jasno definisani uslovi, kako za pravna, tako i za fizička lica.

„Vrlo je značajno što zakon utvrđuje različite vrste usluge, tako da se svako može licencirati za delatnost kojom se bavi ili će se baviti. Tako je prilagođen i program obuke za radnike i polaganje stručnog ispita za licencu”, objasnio je predstavnik PKS.

Proces licenciranja se nastavlja i u ovoj godini, a posedovanje licence je obaveza kako za davaoce tako i za naručioce usluga. Prednost je, po rečima Vučinića, što će na tržištu ostati licencirane kompanije, obučene i opremljene za kvalitetno obavljanje poslova privatnog obezbeđenja, dok će korisnici usluga, i privatni i javni sektor, imati garanciju i veći stepen poverenja jer iza licenci stoji MUP Srbije. Značajna je uloga i Stručnog saveta za unapređenje rada sektora privatnog obezbeđenja, koji je formirao ministar unutrašnjih poslova, u čijem su sastavu pripadnici MUP-a i predstavnici Udruženja za privatno obezbeđenje i ostale usluge Privredne komore Srbije.

Izvor: sajt Politike