U maju prošle godine osnovana je radna grupa za izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, br. 106/2015, 106/2016 – autentično tumačenje i 113/2017 – autentično tumačenje – dalje: Zakon), jer je primenom zakona utvrđeno da, pre svega, u određenim pitanjima vlada neujednačena praksa – kažu u Ministarstvu pravde, odgovarajući na pitanja da li su razmatrane cene po kojima izvršitelji naplaćuju svoje usluge i da li je planirana izmena njihove tarife.

Ministarstvo je pitano i kako će biti rešen problem što se u Javnoizvršiteljskoj tarifi („Sl. glasnik RS“, br. 59/2016) navodi da izvršitelji imaju pravo na stvarne troškove, koje pravdaju računima, a potom tu uslugu naplaćuju prema bodovima datim u tarifi pa im se za tu uslugu daju i posebni bonovi?

– Zajedno sa izmenama i dopunama Zakona, Ministarstvo pravde razmatra opravdanost pojedinih izvora naknada za javne izvršitelje i očekujemo izmene tarife. Pitanje stvarnih troškova takođe je uređeno Javnoizvršiteljskom tarifom i to su oni troškovi koje je javni izvršitelj imao radi sprovođenja izvršnog ili postupka obezbeđenja. Oni se moraju opravdati odgovarajućim dokazima. Troškovi prevoza, kako je to generalno postavljeno u našoj normativnoj praksi, uvek se posebno preciziraju i daje se čvrst kriterijum visine kao što je u ovom slučaju cena javnog prevoza ili cena najkvalitetnijeg benzina (do 30 odsto po pređenom kilometru) – stoji u odgovoru.

Stvarni troškovi naplaćuju se u iznosu koliko su zaista iznosili prema priloženom dokazu i na njih se ne dodaju dodatni bodovi, tvrde u Ministarstvu i ističu da je bodovni sistem rezervisan za pojedinačne radnje u postupku naplate.

– Takođe, razmatra se opravdanost naplate pojedinih radnji, naročito ako predstavljaju pojednostavljeno IKT rešenje koje ne iziskuje dodatni angažman javnog izvršitelja. To će dovesti do racionalizacije troškova i njihovog dodatnog preciziranja, na način da se postigne izvesnost i predvidivost za sve stranke u postupku (npr. uvid izvršitelja u registar prebivališta – da se elektronskim putem omogući dostavljanje podataka o adresi, bez troškova poštarine) – kažu u Ministarstvu i podsećaju da je početna tarifa značajno smanjena 2016. godine.

Jedna od najvećih novina biće uspostavljanje elektronske platforme za prodaju pokretnih i nepokretnih stvari koja će omogućiti javno dostupnu, transparentnu prodaju ovih predmeta izvršenja.

– Ministarstvo pravde je mišljenja da uvođenje ovakvog načina prodaje nepokretne imovine izvršnog dužnika, onemogućava zloupotrebe i vodi pravičnijem postupku. Pored navedenog, revidira se sistem pravnih lekova i uprošćavaju se procedure. Takođe, dostavljanje će se unaprediti kada su pravna lica u pitanju. Dodatno je razrađeno i načelo srazmere. Razmatra se mogućnost ograničavanja sredstava i predmeta izvršenja prodaje nepokretnih stvari kada su u pitanju komunalna potraživanja – ističe se u odgovoru i najavljuje skoro objavljivanje prvog teksta Nacrta zakona.

Izvor: sajt Danas
Naslov: Redakcija