Обавештавамо вас да у оквиру штампаног јануарског броја часописа Леге Артис излази додатак на око 50 страна:

– Припрема, састављање и подношење годишњих финансијских извештаја за 2015. годину према Контном плану за буџетски систем, аутора мр Јована Чанка