Obaveštavamo vas da u okviru štampanog januarskog broja časopisa Lege Artis izlazi dodatak na oko 50 strana:

– Priprema, sastavljanje i podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinu prema Kontnom planu za budžetski sistem, autora mr Jovana Čanka