Анкетом о потрошњи домаћинстава прикупљају се подаци о приходима и потрошњи домаћинстава, односно подаци о основним елементима личне потрошње. 

 

Приходи у новцу и у натури и лична потрошња домаћинстава по кварталима, 2015. и 2016. година

– Упоредни преглед –

                                                                                                                                              РСД

 

2015.

2016.

 

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

I квартал

II квартал

III квартал

 

Приходи у новцу и натури – укупно

58.800

56.332

58.331

58.242

59.182

58.656

60.011

 

Лична потрошња – укупно

60.295

57.820

58.644

59.476

60.626

60.158

60.615

 

 

У трећем кварталу 2016. године, у Републици Србији, просечни месечни приходи у новцу и у натури по домаћинству износили су 60.011 динара и виши су за 2,9% у односу на исти квартал претходне године и за 2,3% у односу на други квартал 2016, номинално.

Највећи удео у приходима у новцу и у натури имају приходи из редовног радног односа – 48,0%,  пензије – 31,2%, приходи од пољопривреде, лова и риболова – 5,5%, натурална потрошња – 4,7%, oстала примања од социјалног осигурања – 2,9%, приходи ван редовног радног односа – 2,5%, oстала примања – 2,5%, а 2,7% чине приходи из осталих извора.

Издаци за личну потрошњу домаћинстава у трећем кварталу 2016. године износили су 60.615 динара – виши су за 3,4% у односу на исти квартал претходне године и за 0,8% у односу на други квартал 2016, номинално.

Највећи удео у личној потрошњи домаћинстава чине издаци за храну и безалкохолна пића – 34,8%, и за становање, воду, ел. енергију, гас и остала горива – 15,8%. Следе издаци за транспорт – 9,7%, за рекреацију и културу – 6,6%, за остале личне предмете и остале услуге – 5,9%, за комуникације – 5,2%, за одећу и обућу – 4,9%, за опрему за стан и текуће одржавање – 4,5%, за алкохолна пића и дуван – 4,4%, за здравље – 4,3%, а 3,9% чине издаци за остале групе личне потрошње.

 

Саопштење РЗС број 336/2016