Anketom o potrošnji domaćinstava prikupljaju se podaci o prihodima i potrošnji domaćinstava, odnosno podaci o osnovnim elementima lične potrošnje. 

 

Prihodi u novcu i u naturi i lična potrošnja domaćinstava po kvartalima, 2015. i 2016. godina

– Uporedni pregled –

                                                                                                                                              RSD

 

2015.

2016.

 

I kvartal

II kvartal

III kvartal

IV kvartal

I kvartal

II kvartal

III kvartal

 

Prihodi u novcu i naturi – ukupno

58.800

56.332

58.331

58.242

59.182

58.656

60.011

 

Lična potrošnja – ukupno

60.295

57.820

58.644

59.476

60.626

60.158

60.615

 

 

U trećem kvartalu 2016. godine, u Republici Srbiji, prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi po domaćinstvu iznosili su 60.011 dinara i viši su za 2,9% u odnosu na isti kvartal prethodne godine i za 2,3% u odnosu na drugi kvartal 2016, nominalno.

Najveći udeo u prihodima u novcu i u naturi imaju prihodi iz redovnog radnog odnosa – 48,0%,  penzije – 31,2%, prihodi od poljoprivrede, lova i ribolova – 5,5%, naturalna potrošnja – 4,7%, ostala primanja od socijalnog osiguranja – 2,9%, prihodi van redovnog radnog odnosa – 2,5%, ostala primanja – 2,5%, a 2,7% čine prihodi iz ostalih izvora.

Izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava u trećem kvartalu 2016. godine iznosili su 60.615 dinara – viši su za 3,4% u odnosu na isti kvartal prethodne godine i za 0,8% u odnosu na drugi kvartal 2016, nominalno.

Najveći udeo u ličnoj potrošnji domaćinstava čine izdaci za hranu i bezalkoholna pića – 34,8%, i za stanovanje, vodu, el. energiju, gas i ostala goriva – 15,8%. Slede izdaci za transport – 9,7%, za rekreaciju i kulturu – 6,6%, za ostale lične predmete i ostale usluge – 5,9%, za komunikacije – 5,2%, za odeću i obuću – 4,9%, za opremu za stan i tekuće održavanje – 4,5%, za alkoholna pića i duvan – 4,4%, za zdravlje – 4,3%, a 3,9% čine izdaci za ostale grupe lične potrošnje.

 

Saopštenje RZS broj 336/2016