800×600

<<

Anketom o potrošnji domaćinstava prikupljaju se
podaci o prihodima i potrošnji domaćinstava, odnosno podaci o osnovnim
elementima lične potrošnje
.

 

Uporedni pregled prihoda
u novcu i u naturi
i
lične potrošnje domaćinstava

 

                                                                                                                                                       
RSD

 

2016.

2017.

I

kvartal

II

kvartal

III

kvartal

IV

kvartal

I

kvartal

II

kvartal

III

kvartal

IV

kvartal

Prihodi u novcu
i u naturi – ukupno

59.182

58.656

60.011

60.639

60.065

60.195

61.729

63.674

Lična potrošnja –
ukupno

60.626

60.158

60.615

61.467

61.370

61.477

62.190

64.086

 

 

U četvrtom kvartalu 2017. godine prosečni mesečni
prihodi u novcu i u naturi po domaćinstvu iznosili su 63.674 dinara i viši su
za 5,0% u odnosu na isti kvartal prethodne godine i za 3,2% u odnosu na treći
kvartal 2017, nominalno.

Najveći udeo u prihodima u novcu i u naturi imaju
prihodi iz redovnog radnog odnosa – 49,1%, slede penzije – 32,0%, prihodi od
poljoprivrede, lova i ribolova – 5,1%, naturalna potrošnja – 3,7%, kao i prihodi
van redovnog radnog odnosa – 2,8%, ostala primanja od socijalnog osiguranja –
2,5% i ostala primanja – 2,4%, dok 2,4% čine prihodi iz ostalih izvora.

Izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava u četvrtom
kvartalu 2017. godine iznosili su 64.086 dinara i viši su za 4,3% u odnosu na
isti kvartal prethodne godine i za 3,0% u odnosu na treći kvartal 2017, nominalno.

Najveći udeo u ličnoj potrošnji domaćinstava čine
izdaci za hranu i bezalkoholna pića – 34,9% i za stanovanje, vodu, el. energiju,
gas i ostala goriva – 18,0%. Slede izdaci za transport – 8,8%, za ostale lične
predmete i ostale usluge – 5,8%, za komunikacije – 5,2%, za odeću i obuću –
5,1%, za rekreaciju i kulturu – 5,1%, za alkoholna pića i duvan – 4,9%, za
zdravlje – 4,2%, za opremu za stan i tekuće održavanje – 4,1%, dok 3,9% čine
izdaci za ostale grupe lične potrošnje.

Od ukupnog broja domaćinstava predviđenih za
anketiranje u četvrtom kvartalu 2017. godine (2.214 za Republiku Srbiju),
anketirano je 1.599 domaćinstava (72%).

 

Republički
zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i
Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju
(ukupno).

 

Saopštenje
za javnost RZS od 15. 3. 2018.