800×600

<<

Anketom o potrošnji domaćinstava prikupljaju se
podaci o prihodima i potrošnji domaćinstava, odnosno podaci o osnovnim
elementima lične potrošnje.

 

Uporedni
pregled prihoda u novcu i u naturi i lične
potrošnje domaćinstava

                                                                                                                                                     
RSD

 

2016.

2017.

I

kvartal

II

kvartal

III

kvartal

IV

kvartal

I

kvartal

II

kvartal

III

kvartal

Prihodi
u novcu i u naturi – ukupno

59182

58656

60011

60639

60065

60195

61729

Lična
potrošnja – ukupno

60626

60158

60615

61467

61370

61477

62190

 

U trećem kvartalu 2017. godine prosečni mesečni
prihodi u novcu i u naturi po domaćinstvu iznosili su 61.729 dinara i viši su
za 2,9% u odnosu na isti kvartal prethodne godine i za 2,5% u odnosu na drugi
kvartal 2017. godine, nominalno.

Najveći udeo u prihodima u novcu i u naturi imaju
prihodi iz redovnog radnog odnosa – 49,3%, zatim penzije – 31,8%, prihodi od
poljoprivrede, lova i ribolova – 4,8%, naturalna potrošnja – 3,4%, prihodi van
redovnog radnog odnosa – 2,9%, ostala primanja od socijalnog osiguranja – 2,7%,
ostala primanja – 2,6%, dok 2,5% čine prihodi iz ostalih izvora.

Izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava u trećem
kvartalu 2017. godine iznosili su 62.190 dinara i viši su za 2,6% u odnosu na
isti kvartal prethodne godine i za 1,2% u odnosu na drugi kvartal 2017. godine,
nominalno.

Najveći udeo u ličnoj potrošnji domaćinstava čine
izdaci za hranu i bezalkoholna pića – 34,5%, kao i za stanovanje, vodu, el.
energiju, gas i ostala goriva – 15,9%. Slede izdaci za transport – 8,9%, za
rekreaciju i kulturu – 6,4%, za ostale lične predmete i ostale usluge – 6,0%,
za komunikacije – 5,4%, za odeću i obuću – 5,2%, za alkoholna pića i duvan –
4,8%, za opremu za stan i tekuće održavanje – 4,4%, za zdravlje – 4,3%, dok 4,2%
čine izdaci za ostale grupe lične potrošnje.

Od ukupnog
broja domaćinstava predviđenih za anketiranje u trećem kvartalu 2017. godine (2.214
za Republiku Srbiju), anketirano je 1.595 domaćinstava (72%).

 

 

Republički
zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i
Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju
(ukupno).

 

 

Saopštenje
RZS broj 346/2017