Anketom o potrošnji domaćinstava prikupljaju se podaci o prihodima i potrošnji domaćinstava, odnosno podaci o osnovnim elementima lične potrošnje.

Uporedni pregled prihoda u novcu i u naturi i lične potrošnje domaćinstava

                                                                                                                                                      RSD

 

2017.

2018.

I

kvartal

II

kvartal

III

kvartal

IV

kvartal

I

kvartal

II

kvartal

Prihodi u novcu i u naturi – ukupno

60.065

60.195

61.729

63.674

62.492

62.831

Lična potrošnja – ukupno

61.370

61.477

62.190

64.086

63.620

64.055

 

U drugom kvartalu 2018. godine prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi po domaćinstvu iznosili su 62.831 dinar i viši su za 4,4% u odnosu na isti kvartal prethodne godine i za 0,5% u odnosu na prvi kvartal 2018, nominalno.

Najveći udeo u prihodima u novcu i u naturi imaju prihodi iz redovnog radnog odnosa – 49,5%, penzije – 32,4%, prihodi od poljoprivrede, lova i ribolova – 3,5%, naturalna potrošnja – 3,2%, prihodi van redovnog radnog odnosa – 2,8%, primanja od socijalnog osiguranja – 2,8%, ostala primanja – 2,7% i 3,1% čine prihodi iz ostalih izvora.

Izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava u drugom kvartalu 2018. godine iznosili su 64.055 dinara i viši su za 4,2% u odnosu na isti kvartal prethodne godine i za 0,7% u odnosu na prvi kvartal 2018, nominalno.

Najveći udeo u ličnoj potrošnji domaćinstava čine izdaci za hranu i bezalkoholna pića – 34,1% i za stanovanje, vodu, el. energiju, gas i ostala goriva – 16,4%. Slede izdaci za transport – 9,3%, za ostale lične predmete i ostale usluge – 5,8%, za odeću i obuću – 5,5%, za komunikacije – 5,2%, za alkoholna pića i duvan – 5,0%, za rekreaciju i kulturu – 4,9%, za zdravlje – 4,7%, za opremu za stan i tekuće održavanje – 4,3% i 4,8% čine izdaci za ostale grupe lične potrošnje.

Od ukupnog broja domaćinstava predviđenih za anketiranje u drugom kvartalu 2018. godine (2214 za Republiku Srbiju), anketirano je 1575 domaćinstava (71%).

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

 

Saopštenje za javnost RZS od 14. 9. 2018.