Анкетом о потрошњи домаћинстава прикупљају се подаци о приходима и потрошњи домаћинстава, односно подаци о основним елементима личне потрошње.

Упоредни преглед прихода у новцу и у натури и личне потрошње домаћинстава

                                                                                                                                                      РСД

 

2017.

2018.

I

квартал

II

квартал

III

квартал

IV

квартал

I

квартал

II

квартал

Приходи у новцу и у натури – укупно

60.065

60.195

61.729

63.674

62.492

62.831

Лична потрошња – укупно

61.370

61.477

62.190

64.086

63.620

64.055

 

У другом кварталу 2018. године просечни месечни приходи у новцу и у натури по домаћинству износили су 62.831 динар и виши су за 4,4% у односу на исти квартал претходне године и за 0,5% у односу на први квартал 2018, номинално.

Највећи удео у приходима у новцу и у натури имају приходи из редовног радног односа – 49,5%, пензије – 32,4%, приходи од пољопривреде, лова и риболова – 3,5%, натурална потрошња – 3,2%, приходи ван редовног радног односа – 2,8%, примања од социјалног осигурања – 2,8%, oстала примања – 2,7% и 3,1% чине приходи из осталих извора.

Издаци за личну потрошњу домаћинстава у другом кварталу 2018. године износили су 64.055 динара и виши су за 4,2% у односу на исти квартал претходне године и за 0,7% у односу на први квартал 2018, номинално.

Највећи удео у личној потрошњи домаћинстава чине издаци за храну и безалкохолна пића – 34,1% и за становање, воду, ел. енергију, гас и остала горива – 16,4%. Следе издаци за транспорт – 9,3%, за остале личне предмете и остале услуге – 5,8%, за одећу и обућу – 5,5%, за комуникације – 5,2%, за алкохолна пића и дуван – 5,0%, за рекреацију и културу – 4,9%, за здравље – 4,7%, за опрему за стан и текуће одржавање – 4,3% и 4,8% чине издаци за остале групе личне потрошње.

Од укупног броја домаћинстава предвиђених за анкетирање у другом кварталу 2018. године (2214 за Републику Србију), анкетирано је 1575 домаћинстaвa (71%).

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

Саопштење за јавност РЗС од 14. 9. 2018.