800×600

Anketom o
potrošnji domaćinstava prikupljaju se podaci o prihodima i potrošnji domaćinstava,
odnosno podaci o osnovnim elementima lične potrošnje.

 

Uporedni pregled prihoda
u novcu i u naturi i lične potrošnje
domaćinstava

 

                                                                                                                                                  
     RSD

 

2016.

2017.

I

kvartal

II

kvartal

III

kvartal

IV

kvartal

I

kvartal

II

kvartal

Prihodi
u novcu i u naturi – ukupno

59.182

58.656

60.011

60.639

60.065

60.195

Lična
potrošnja – ukupno

60.626

60.158

60.615

61.467

61.370

61.477

 

U drugom
kvartalu 2017. godine prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi po
domaćinstvu iznosili su 60.195
dinara i viši su za 2,6% u
odnosu na isti kvartal prethodne godine i za 0,2% u odnosu na prvi kvartal
2017. godine, nominalno.

Rast prihoda u novcu i u
naturi u odnosu na isti kvartal prethodne godine rezultat je rasta prihoda iz
redovnog radnog odnosa i penzija, koji imaju najveći udeo u ukupnim prihodima
domaćinstava (82,1% u drugom
kvartalu 2017), dok je
taj rast niži u odnosu na prvi kvartal 2017. godine usled smanjenja prihoda od
poljoprivrede, što je posledica uticaja sezone i vremenskih uslova.

Najveći udeo u
prihodima u novcu i u naturi
imaju prihodi iz redovnog radnog odnosa – 50,3% i iz penzije –
31,8%, zatim
slede naturalna potrošnja – 3,7%, prihodi van redovnog radnog odnosa – 3,0%,
prihodi od poljoprivrede, lova i ribolova – 2,9%, ostala
primanja od socijalnog osiguranja – 2,8%, ostala primanja – 2,6% i 2,9%
čine prihodi iz ostalih izvora.

Izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava u drugom
kvartalu 2017. godine iznosili su 61.477 dinara i viši su za 2,2% u odnosu na isti kvartal
prethodne godine i za 0,2% u odnosu na prvi kvartal 2017, nominalno.

Najveći udeo u
ličnoj potrošnji domaćinstava
čine izdaci za hranu i bezalkoholna pića – 34,2% i
za stanovanje, vodu, el. energiju, gas i ostala goriva – 16,6%.
Slede izdaci za transport – 9,0%, za ostale lične predmete i ostale usluge –
6,1%, za odeću i obuću – 5,5%, za komunikacije – 5,5%, za rekreaciju i kulturu –
4,8%, za alkoholna pića i duvan – 4,8%, za opremu za stan i tekuće održavanje –
4,6%, za zdravlje – 4,5% i 4,4% čine izdaci za ostale grupe lične potrošnje.

Od ukupnog broja
domaćinstava predviđenih za anketiranje u drugom kvartalu 2017. godine (2.214
za Republiku Srbiju), anketirano je 1.619 domaćinstava (73%).

 

Republički
zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i
Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju
(ukupno).

Saopštenje RZS broj 258/2017  

 

<<