Anketom o potrošnji domaćinstava prikupljaju se podaci o prihodima i potrošnji domaćinstava, odnosno podaci o osnovnim elementima lične potrošnje.

Uporedni pregled prihoda u novcu i u naturi i lične potrošnje domaćinstava

 

 

 

 

 

 

RSD

 

2015.

2016.

2016.

I

kvartal

II kvartal

III kvartal

IV kvartal

 

 

 

 

 

 

 

Prihodi u novcu i u naturi – ukupno

57.814

59.182

58.656

60.011

60.639

59.624

Lična potrošnja – ukupno

59.052

60.626

60.158

60.615

61.467

60.720

U 2016. godini u Republici Srbiji prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi po domaćinstvu (sva domaćinstva) iznosili su 59.624 dinara i u odnosu na 2015. godinu viši su za 3,1% nominalno. Prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi domaćinstava sa gradskog područja su u 2016. iznosili 62.336 dinara (viši su za 2,9% nominalno u odnosu na 2015), a kod domaćinstava sa ostalih područja iznosili su 55.210 dinara (viši su za 3,5% nominalno u odnosu na 2015).

Izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava u Republici Srbiji u 2016. godini (sva domaćinstva) iznosili su 60.720 dinara i u odnosu na 2015. godinu viši su za 2,8% nominalno. Izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava sa gradskog područja u 2016. iznosili su 62.328 dinara (viši su za 2,3% nominalno u odnosu na 2015), dok su kod domaćinstava sa ostalih područja iznosili 58.102 dinara (viši su za 3,7% nominalno u odnosu na 2015).

Najveći udeo u prihodima u novcu i u naturi (sva domaćinstva) u 2016. imaju prihodi iz redovnog radnog odnosa – 49,2%, penzije – 30,9%, prihodi od poljoprivrede, lova i ribolova – 4,5%, naturalne potrošnje – 4,3%, ostala primanja od socijalnog osiguranja – 3,0%, prihodi van redovnog radnog odnosa – 2,5% i 5,6% čine prihodi iz ostalih izvora.

Najveći udeo u ličnoj potrošnji domaćinstava (sva domaćinstva) u 2016. čine izdaci za hranu i bezalkoholna pića – 34,9% i stanovanje, vodu, el. energiju, gas i ostala goriva – 16,7%. Slede izdaci za transport – 9,3%, za ostale lične predmete i ostale usluge – 5,9%, za komunikacije – 5,3%, za rekreaciju i kulturu – 5,2%, za odeću i obuću – 5,2%, za alkoholna pića i duvan – 4,6% i 12,9% čine izdaci za ostale grupe lične potrošnje.

Od ukupnog broja domaćinstava predviđenih za anketiranje u 2016. godini (8.856 za Republiku Srbiju), anketirano je 6457 domaćinstava (73%).

 

Saopštenje RZS broj 079/2017