– prethodni rezultati –

Anketom o potrošnji domaćinstava prikupljaju se podaci o prihodima i potrošnji domaćinstava, odnosno podaci o osnovnim elementima lične potrošnje.

 

Prihodi u novcu i naturi i lična potrošnja domaćinstava po kvartalima 2015. i 2016.

 – uporedni pregled –

                                                                                                                                              RSD

 

2015.

2016.

 

I kvartal

II kvartal

III kvartal

IV kvartal

I kvartal

II kvartal

III kvartal

IV kvartal

 

Prihodi u novcu i naturi – ukupno

58.800

56.332

58.331

58.242

59.182

58.656

60.011

60.639

 

Lična potrošnja – ukupno

60.295

57.820

58.644

59.476

60.626

60.158

60.615

61.467

 

 

Prosečni mesečni prihodi u Republici Srbiji u četvrtom kvartalu 2016. godine u novcu i u naturi po domaćinstvu iznosili su 60.639 dinara i viši su za 4,1% u odnosu na isti kvartal prethodne godine i za 1,0% u odnosu na treći kvartal 2016. godine, nominalno.

Najveći udeo u prihodima u novcu i u naturi imaju prihodi iz redovnog radnog odnosa – 49,0%, penzije – 31,7%, zatim slede prihodi od poljoprivrede, lova i ribolova – 5,6%, naturalna potrošnja – 4,3%, ostala primanja od socijalnog osiguranja – 2,5%, prihodi van redovnog radnog odnosa – 2,4%, ostala primanja – 2,2% i na kraju 2,3% čine prihodi iz ostalih izvora.

Izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava u četvrtom kvartalu 2016. godine iznosili su 61.467 dinara i viši su za 3,3% u odnosu na isti kvartal prethodne godine i za 1,4% u odnosu na treći kvartal 2016. godine, nominalno.

Najveći udeo u ličnoj potrošnji domaćinstava čine izdaci za hranu i bezalkoholna pića – 35,4% i za stanovanje, vodu, el. energiju, gas i ostala goriva – 17,6%. Slede izdaci za transport – 8,7%, za ostale lične predmete i ostale usluge – 6,0%, za rekreaciju i kulturu – 5,2%, za komunikacije – 5,2%, za odeću i obuću – 5,2%, za alkoholna pića i duvan – 4,9%, za opremu za stan i tekuće održavanje – 4,3%, za zdravlje – 3,9% i 3,6% čine izdaci za ostale grupe lične potrošnje.

Od ukupnog broja domaćinstava predviđenih za anketiranje u četvrtom kvartalu 2016. (2214 za Republiku Srbiju), anketirano je 1591 domaćinstvo (72%).

 

Saopštenje RZS broj 067 od 15. 3. 2017.