Anketom o potrošnji domaćinstava prikupljaju se podaci o prihodima i potrošnji domaćinstava, odnosno podaci o osnovnim elementima lične potrošnje.

Prihodi u novcu i naturi i lična potrošnja domaćinstava po kvartalima, 2015. i 2016.

 – Uporedni pregled –

    RSD

2015.

2016.

I kvartal

II kvartal

III kvartal

IV kvartal

I kvartal

II kvartal

Prihodi u novcu i naturi – ukupno

58.800

56.332

58.331

58.242

59.182

58.656

Lična potrošnja – ukupno

60.295

57.820

58.644

59.476

60.626

60.158

U drugom kvartalu 2016. godine, u Republici Srbiji, prosečni mesečni prihodi u novcu i naturi po domaćinstvu iznosili su 58.656 dinara, i u odnosu na isti kvartal prethodne godine viši su za 4,1%, nominalno, dok su u odnosu na prethodni kvartal 2016. godine niži za 0,9%, nominalno.

Izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava, u drugom kvartalu 2016. godine, iznosili su 60.158 dinara, i u odnosu na isti kvartal prethodne godine viši su za 4,0%, nominalno, dok su u odnosu na prethodni kvartal 2016. godine niži za 0,8%, nominalno.

Najveći udeo u prihodima u novcu i naturi, u drugom kvartalu 2016. godine, imaju prihodi iz redovnog radnog odnosa – 50,4%,  penzije – 31,4%, naturalna potrošnja – 3,7%, ostala primanja od socijalnog osiguranja – 3,3%, prihodi van redovnog radnog odnosa – 3,0%, prihodi od poljoprivrede, lova i ribolova – 2,8%, ostala primanja – 2,5% i 2,9% čine prihodi iz ostalih izvora.

Najveći udeo u ličnoj potrošnji domaćinstava, u drugom kvartalu 2016. godine, čine izdaci za hranu i bezalkoholna pića – 34,5% i za stanovanje, vodu, el. energiju, gas i ostala goriva – 16,3%. Slede izdaci za transport – 9,3%, za ostale lične predmete i ostale usluge – 6,0%, za komunikacije – 5,6%, za odeću i obuću – 5,3%, za rekreaciju i kulturu – 5,0%, za alkoholna pića i duvan – 4,7%, za opremu za stan i tekuće održavanje – 4,6%, za zdravlje – 4,3% i 4,4% čine izdaci za ostale grupe lične potrošnje.

Od ukupnog broja domaćinstava predviđenih za anketiranje u drugom kvartalu 2016. (2.214 za Republiku Srbiju), anketirano je 1.605 domaćinstava (72%).

Saopštenje RZS broj 250, od 15.09.2016.