U prvom kvartalu 2019. godine, prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi po domaćinstvu iznosili su 65872 dinara i viši su za 5,4% u odnosu na isti kvartal prethodne godine i za 0,1% u odnosu na četvrti kvartal 2018, nominalno.

Najveći udeo u prihodima u novcu i u naturi imaju prihodi iz redovnog radnog odnosa – 49,3%, penzije – 32,3%, prihodi od poljoprivrede, lova i ribolova – 4,7%, naturalna potrošnja – 3,4%, prihodi van redovnog radnog odnosa – 2,7%, ostala primanja – 2,7%, primanja od socijalnog osiguranja – 2,5%, i 2,4% čine prihodi iz ostalih izvora.

Izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava, u prvom kvartalu 2019. godine, iznosili su 66064 dinara i viši su za 3,8% u odnosu na isti kvartal prethodne godine i za 0,1% u odnosu na četvrti kvartal 2018, nominalno.

Najveći udeo u ličnoj potrošnji domaćinstava čine izdaci za hranu i bezalkoholna pića – 34,0% i za stanovanje, vodu, el. energiju, gas i ostala goriva – 17,3%. Slede izdaci za transport – 9,3%, za ostale lične predmete i ostale usluge – 5,9%, za komunikacije – 5,5%, za odeću i obuću – 5,3%, za rekreaciju i kulturu – 4,7%, za alkoholna pića i duvan – 4,7%, za zdravlje – 4,4%, za opremu za stan i tekuće održavanje – 4,2% i 4,7% čine izdaci za ostale grupe lične potrošnje.

Od ukupnog broja domaćinstava predviđenih za anketiranje u prvom kvartalu 2019. (2214 za Republiku Srbiju), anketirano je 1597 domaćinstava (72%).

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Detaljnije podatke možete naći u našem Saopštenju LP12 (broj 160, od 14.06.2019.) „Prihodi u novcu i u naturi i lična potrošnja domaćinstava, I kvartal 2019. – prethodni rezultati“ na adresi: http://www.stat.gov.rs/sr-cyrl/oblasti/potrosnja-prihodi-i-uslovi-zivota/potrosnja-domacinstva/

Izvor: www.stat.gov.rs