Anketom o potrošnji domaćinstava prikupljaju se podaci o prihodima i potrošnji domaćinstava, odnosno podaci o osnovnim elementima lične potrošnje.

Uporedni pregled prihoda u novcu i u naturi i lične potrošnje domaćinstava

                                                                                                                                                                                                                                                RSD

  2017. 2018.
I

kvartal

II

kvartal

III

kvartal

IV

kvartal

I

kvartal

II

kvartal

III

kvartal

Prihodi u novcu i u naturi – ukupno 60065 60195 61729 63674 62492 62831 63832
Lična potrošnja – ukupno 61370 61477 62190 64086 63620 64055 64237

U trećem kvartalu 2018. godine prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi po domaćinstvu iznosili su 63.832 dinara i viši su za 3,4% u odnosu na isti kvartal prethodne godine i za 1,6% u odnosu na drugi kvartal 2018, nominalno.

Najveći udeo u prihodima u novcu i u naturi imaju prihodi iz redovnog radnog odnosa – 49,2%, penzije – 32,1%, prihodi od poljoprivrede, lova i ribolova – 4,6%, naturalna potrošnja – 3,2%, prihodi van redovnog radnog odnosa – 2,9%, primanja od socijalnog osiguranja – 2,7%, ostala primanja – 2,7% i 2,6% čine prihodi iz ostalih izvora.

Izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava u trećem kvartalu 2018. godine iznosili su 64.237 dinara i viši su za 3,3% u odnosu na isti kvartal prethodne godine i za 0,3% u odnosu na drugi kvartal 2018, nominalno.

Najveći udeo u ličnoj potrošnji domaćinstava čine izdaci za hranu i bezalkoholna pića – 34,5% i za stanovanje, vodu, el. energiju, gas i ostala goriva – 15,4%. Slede izdaci za transport – 9,4%, za ostale lične predmete i ostale usluge – 6,0%, za rekreaciju i kulturu – 5,7%, za odeću i obuću – 5,4%, za komunikacije – 5,2%, za alkoholna pića i duvan – 5,0%, za zdravlje – 4,6%, za opremu za stan i tekuće održavanje – 4,2% i 4,6% čine izdaci za ostale grupe lične potrošnje.

Od ukupnog broja domaćinstava predviđenih za anketiranje u trećem kvartalu 2018. godine (2214 za Republiku Srbiju), anketirano je 1558 domaćinstava (70%).

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Saopštenje za javnost RZS od 14. 12. 2018.