Uprave Prvog i Drugog osnovnog suda u Beogradu preporučile su svojim sudijama da, radi nadoknade suđenja koja su bila odložena tokom vanrednog stanja i zaštite prava na suđenje u razumnom roku, zakazuju suđenja i tokom jula i avgusta, kada je mahom uobičajena letnja pauza u radu sudova.

Svi pozivi za suđenja koja su odložena tokom vanrednog stanja strankama će biti poslati pisanim putem

Inače je uobičajeno da se krajem jula i tokom avgusta suđenja ne održavaju osim u baš hitnim slučajevima, a radi korišćenja godišnjih odmora.

Ova dva suda su u svojim uputstvima za organizaciju rada, koja su objavljena na sajtovima, dali smernice sudijama za rad u narednom periodu, do proglašenja prestanka epidemije virusa Covid 19.

Sudije će takođe biti dužne da u narednom periodu, do kraja radnog vremena, za sutrašnji dan dostave sudskoj straži spisak predmeta sa taksativno navedenim učesnicimau u tim predmetima koji su pozvani da sutra pristupe u sud.

Šalteri prijema, pisarnice i šalteri za podnošenje zahteva za izdavanje uverenja radiće od 9.00 do 13 sati, kao i službe za međunarodnu pravnu pomoć za koju će termini morati da se zakažu telefonom.

Razgledanje spisa predmeta moća će da se obavi od 9.00 do 14 sati, ali će takođe morati da se zakaže telefonom.

Ostali sudovi takođe bi trebalo da organizuju rad u skladu sa svojim mogućnostima i da uputstvo o tome objave na sajtovima i ulazima u sudske zgrade.

Izvor: sajt Dnevnika
Naslov: Redakcija