<<

U oblasti izdavanja
e-građevinskih dozvola Srbija je ušla u prvih 10 zemalja sveta i to je ujedno najbolji
rezultat i najveći napredak koji je ostvarila ove godine (skok sa 36. na 10. mesto).
Reforma u ovoj oblasti sprovedena je zahvaljujući uvođenju elektronske registracije,
a Agencija za privredne registre
(dalje: APR) nadležna je za funkcionisanje informacione
platforme za izdavanje dozvola u oblasti građevinarstva.    

Po uslovima
za započinjanje poslovanja,
Srbija je rangirana na 32. mesto (skok sa 47. na 32. mesto),
a napredak od 15 mesta u odnosu na prošlogodišnji rang ostvaren je zahvaljujući olakšanom
osnivanju privrednih subjekata, smanjenju administrativne takse za overu potpisa i
povećanju efikasnosti Registra privrednih subjekata koji vodi APR.

Napredak u oblasti
osnivanja privrednih subjekata postignut je zahvaljujući skraćenju procedura i vremena
potrebnog za registraciju privrednih subjekata. Tako registracija osnivanja u APR-u
danas traje 24 sata, dok je za početak obavljanja poslovanja potrebno svega 5,5 dana.
Kao posledica toga, trošak osnivanja privrednih subjekata pao je sa 6,5 procenata
na 2,3 procenta prihoda po glavi stanovnika.
Objedinjena procedura registracije osnivanja (Agencija za privredne registre i
Poreska uprava
Registar poreskih obveznika) kod 99% privrednih
društava završena je za 24 sata od podnošenja registracione prijave i dokumentacije
u APR-u.

Kod 99,22% 
preduzetnika ova procedura je završena za vreme kraće od 24 sata, dok je kod
0,8% preduzetnika procedura registracije osnivanja i dodele PIB-a trajala duže
od jednog dana zbog naknadnih provera.          
 

Ove godine Srbija
je rangirana na 43. mesto po lakoći poslovanja, u odnosu na 47. mesto iz prošlogodišnjeg
izveštaja.

U poređenju sa
idealnim poslovnim okruženjem, Srbija je osvojila 73,13 bodova (72,87 bodova u izveštaju
„Duing biznis” 2017), a napredak je postignut zahvaljujući poboljšanju propisa vezanih
za poslovanje, čime je smanjen
razmak koji deli Srbiju od zemalja sa najboljim poslovnim okruženjem.

Celokupan izveštaj
sa pripadajućim podacima dostupan je na www.doingbusiness.org.