< <

У области издавања
е-грађевинских дозвола Србија је ушла у првих 10 земаља света и то је уједно најбољи
резултат и највећи напредак који је остварила ове године (скок са 36. на 10. место).
Реформа у овој области спроведена је захваљујући увођењу електронске регистрације,
а Агенција за привредне регистре
(даље: АПР) надлежна је за функционисање информационе
платформе за издавање дозвола у области грађевинарства.    

По условима
за започињање пословања,
Србија је рангирана на 32. место (скок са 47. на 32. место),
а напредак од 15 места у односу на прошлогодишњи ранг остварен је захваљујући олакшаном
оснивању привредних субјеката, смањењу административне таксе за оверу потписа и
повећању ефикасности Регистра привредних субјеката који води АПР.

Напредак у области
оснивања привредних субјеката постигнут је захваљујући скраћењу процедура и времена
потребног за регистрацију привредних субјеката. Тако регистрација оснивања у АПР-у
данас траје 24 сата, док је за почетак обављања пословања потребно свега 5,5 дана.
Као последица тога, трошак оснивања привредних субјеката пао је са 6,5 процената
на 2,3 процента прихода по глави становника.
Обједињена процедура регистрације оснивања (Агенција за привредне регистре и
Пореска управа
Регистар пореских обвезника) код 99% привредних
друштава завршена је за 24 сата од подношења регистрационе пријаве и документације
у АПР-у.

Код 99,22% 
предузетника ова процедура је завршена за време краће од 24 сата, док је код
0,8% предузетника процедура регистрације оснивања и доделе ПИБ-а трајала дуже
од једног дана због накнадних провера.          
 

Ове године Србија
је рангирана на 43. место по лакоћи пословања, у односу на 47. место из прошлогодишњег
извештаја.

У поређењу са
идеалним пословним окружењем, Србија је освојила 73,13 бодова (72,87 бодова у извештају
„Дуинг бизнис” 2017), а напредак је постигнут захваљујући побољшању прописа везаних
за пословање, чиме је смањен
размак који дели Србију од земаља са најбољим пословним окружењем.

Целокупан извештај
са припадајућим подацима доступан је на www.doingbusiness.org.