Potrošačke cene proizvoda i usluga u julu 2017. godine, u odnosu na
jun  2017. godine (mesečni rast), u
proseku su niže za -0,4%.

Godišnji rast potrošačkih cena je
3,2% (jul 2017. u odnosu na jul 2016. godine), dok je u poređenju sa decembrom
2016. godine rast od 2,5%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema
nameni potrošnje, u julu 2017. godine u odnosu na prethodni mesec rast cena je
zabeležen u grupama Rekreacija i kultura (3,5%) i Alkoholna pića i duvan
(2,8%).

Pad cena zabeležen je u grupama
Hrana i bezalkoholna pića (-2,0%), Odeća i obuća (-1,1%), Transport (-0,9%),
Restorani i hoteli i Obrazovanje (za po -0,2%), Stan, voda, električna energija,
gas i druga goriva i Komunikacije (za po -0,1%).   

Prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa, isplaćena u julu 2017.
godine u Republici Srbiji, iznosila je 48.101. dinar. U odnosu na prosečnu
zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u junu 2017. godine, nominalno je manja
za 2,3% i realno je manja za 1,9%.

U
odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u julu 2016. godine,
nominalno je veća za 3,9%, a i realno je veća za 0,9%. Prosečna zarada bez
poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–jul 2017. godine u Republici
Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu
januar–jul 2016. godine, nominalno je veća za 4,3% i realno je veća za 0,9%.

Prosečna potrošačka korpa za mesec jun 2017.
godine iznosila je 69.566,08 dinara i veća je od Prosečne potrošačke korpe iz
prethodnog meseca za 0,25% ili 176,07 dinara. U odnosu na jun 2016. godine
Prosečna potrošačka korpa veća je za 3,78%.

Minimalna potrošačka korpa za jun
2017. godine iznosila je 36.090,14. dinara i veća je za 0,16% ili 59 dinara u
odnosu na Minimalnu potrošačku korpu iz prethodnog meseca. U odnosu na jun
2016. godine Prosečna potrošačka korpa veća je za 3,52%.

Kupovna moć merena odnosom Prosečne, odnosno
Minimalne potrošačke korpe i prosečne neto zarade u junu 2017. godine, veća je
u odnosu na prethodni mesec, pre svega zbog povećanja prosečne mesečne neto
zarade. Vrednosti Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe neznatno su
povećane u odnosu na prethodni mesec.

Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u junu
2017. godine bilo je potrebno 1,41 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne
korpe bilo je dovoljno 0,73 prosečne zarade.

Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u junu
2016. godine bilo je potrebno 1,44 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne
korpe bilo je dovoljno 0,75 prosečne zarade.

 Promet robe u trgovini na malo* u Republici Srbiji, u  junu 
2017. godine u odnosu na jun 2016. godine, veći je u tekućim cenama za
9,9%, a u stalnim cenama je manji za 5,3%.

U junu 2017. godine, u poređenju sa prethodnim mesecom, promet robe je
veći u tekućim cenama za 0,7%, a u stalnim cenama za 0,9%.

Promet
robe u trgovini na malo u periodu januar–jun 2017. godine u odnosu na isti
period 2016. godine, veći je u tekućim cenama za 8,7%, a u stalnim cenama za
3,6%.

*
Indeksi prometa robe u stalnim cenama dobijeni su deflacioniranjem indeksa u
tekućim cenama odgovarajućim indeksima potrošačkih cena, iz kojih su isključeni:
voda (iz komunalnih sistema), struja i motorna vozila, motocikli i delovi.          

 Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Republike Srbije za period
januar–jun 2017. godine iznosi:

– 18.465,1 miliona dolara – porast od 9,6%
u odnosu na isti period prethodne godine;

– 17.067,9 miliona evra – porast od 13,2% u
odnosu na isti period prethodne godine.

Izvezeno je robe u vrednosti od
8.072,7 miliona dolara, što čini rast od 10,0% u odnosu na isti period
prethodne godine, a uvezeno je robe u vrednosti od 10.392,4 miliona dolara, što
je za 9,3% više nego u istom periodu prethodne godine.

Izvoz robe, izražen u evrima, imao je
vrednost od 7.461,5 miliona, i to je povećanje od 13,6% u poređenju sa istim
periodom prethodne godine. Uvoz robe je imao vrednost od 9.606,4 miliona, što
predstavlja povećanje od 12,9% u odnosu na isti period prošle godine.

Deficit iznosi 2.319,8 miliona dolara, što čini povećanje od 6,9% u
odnosu na isti period prethodne godine. Izražen u evrima, deficit iznosi
2.145,0 miliona, što je povećanje od 10,4% u poređenju sa istim periodom
prethodne godine.

Pokrivenost uvoza izvozom je 77,7% i manja je od pokrivenosti u istom
periodu prethodne godine, kada je iznosila 77,2%. Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u junu 2017. godine veća je
za 5,7% nego u junu 2016. godine, a u odnosu na prosek 2016. godine veća je za
5,6%. Industrijska proizvodnja u periodu januar–jun 2017. godine, u poređenju sa
istim periodom 2016. godine, veća je za 2,1%.

Posmatrano po sektorima, u junu 2017. godine u odnosu na isti mesec
prethodne godine zabeležena su sledeća kretanja: sektor Rudarstvo – rast od
16,7%; Prerađivačka industrija – rast od 6,0% i Snabdevanje električnom
energijom, gasom parom i klimatizacija – isti nivo.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za jun 2017. godine u odnosu
na maj 2017. godine, pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren pad
industrijske proizvodnje od 2,8% i da je za prerađivačku industriju ostvaren pad
od 2,4%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za jun 2017. godine u odnosu
na prosek 2016. godine, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od
3,6%, a za prerađivačku industriju rast od 5,8%.

Kvartalni bruto domaći proizvod obračunat je prema proizvodnom i
rashodnom pristupu, u tekućim i stalnim cenama.

Realni rast BDP-a u drugom kvartalu 2017. godine u odnosu na isti period
prethodne godine, iznosio je 1,3% (fleš procena).

 *
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.

<<