Potrošačke cene proizvoda i usluga u junu 2017. godine, u odnosu na maj  2017. godine (mesečni rast), u proseku su povećane za 0,2%. 
            Godišnji rast potrošačkih cena je 3,6% (jun 2017. u odnosu na jun 2016. godine), dok je u poređenju sa decembrom 2016. godine rast 2,9%.
            Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u junu 2017. godine je u odnosu na prethodni mesec zabeležen rast cena u grupama Rekreacija i kultura (3,6%), Komunikacije (0,6%), Hrana i  bezalkoholna pića (0,5%) i u grupama Zdravstvo i Obrazovanje (za po 0,1%).
            Pad cena zabeležen je i u grupama Transport (-0,9%), Odeća i obuća (-0,4%), Restorani i hoteli (-0,3%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana  (-0,2 %), kao i u grupi Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (-0,1%). 

Prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa, isplaćena u maju 2017.  godine u Republici Srbiji, iznosila je 47.136 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa, isplaćenu u aprilu 2017. godine, nominalno je manja za 4,5%, a i realno je manja za 4,5%. 
U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa, isplaćenu u maju 2016. godine, nominalno je veća za 7,2%, a i realno je veća za 3,6%. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa, isplaćena u periodu januar–maj 2017. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa, isplaćenu u periodu januar–maj 2016. godine, nominalno je veća za 4,0% i realno je veća za 0,7%.

      Prosečna potrošačka korpa za mesec maj 2017. godine iznosila je 69.390,01 dinar i manja je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 0,48% ili 335,04 dinara.
      Minimalna potrošačka korpa za maj 2017. godine iznosila je 36.031,09 dinara i manja je za 0,54% ili 197,35 dinara u odnosu na Minimalnu potrošačku korpu iz prethodnog meseca.
     Kupovna moć merena odnosom Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe i prosečne neto zarade u maju 2017. godine, manja je u odnosu na prethodni mesec zbog smanjenja prosečne mesečne neto zarade. Vrednosti Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe neznatno su smanjene u odnosu na prethodni mesec.
Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u maju 2017. godine bilo je potrebno 1,47 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,76 prosečne zarade.
 Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u maju 2016. godine bilo je potrebno 1,53 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,80 prosečne zarade.

             Promet robe u trgovini na malo* u Republici Srbiji u maju 2017. godine u odnosu na maj 2016. godine, veći je u tekućim cenama za 11,1%, a u stalnim cenama je manji za 6,1%.
             U maju 2017. godine je u poređenju sa prethodnim mesecom promet robe veći u tekućim cenama za 1,9%, a u stalnim cenama za 2,5%.
Promet robe u trgovini na malo u periodu januar–maj 2017. godine u odnosu na isti period 2016. godine, veći je u tekućim cenama za 8,4%, a u stalnim cenama za 3,2%.
*Indeksi prometa robe u stalnim cenama dobijeni su deflacioniranjem indeksa u tekućim cenama odgovarajućim indeksima potrošačkih cena, iz kojih su isključeni: voda (iz komunalnih sistema), struja i motorna vozila, motocikli i delovi.             

           Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Republike Srbije za period januar–maj 2017. godine iznosi:
– 15.018,9 miliona dolara – porast od 9,6% u odnosu na isti period prethodne godine;
– 13.987,2 miliona evra – porast od 14,0% u odnosu na isti period prethodne godine.
  Izvezeno je robe u vrednosti od 6.547,8 miliona dolara, što čini rast od 9,0% u odnosu na isti period prethodne godine, a uvezeno je robe u vrednosti od 8.471,1 miliona dolara, što je za 10,0% više nego u istom periodu prethodne godine. 
Izvoz robe, izražen u evrima, imao je vrednost od  6.098,4 miliona, i to je povećanje od 13,4% u poređenju sa istim periodom prethodne godine.  Uvoz robe imao je vrednost od 7.888,8 miliona, što predstavlja povećanje od 14,4% u odnosu na isti period prošle godine. 
           Deficit iznosi 1.923,3 miliona dolara, što čini povećanje od 13,5% u odnosu na isti period prethodne godine. Izražen u evrima, deficit iznosi 1.790,4 miliona, što je povećanje od 18,0% u poređenju sa istim periodom prethodne godine.
           Pokrivenost uvoza izvozom je 77,3% i manja je od pokrivenosti u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 78,0%.

           Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u maju 2017. godine veća je za 6,2% nego u maju 2016. godine, a u odnosu na prosek 2016. godine veća je za 5,9%. Industrijska proizvodnja u periodu januar-maj 2017. godine, u poređenju sa istim periodom 2016. godine, manja je za 1,2%.
            Posmatrano po sektorima, u maju 2017. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, zabeležena su sledeća kretanja: sektor Rudarstvo (rast od 10,0%) Prerađivačka industrija (rast od 9,2%) i Snabdevanje električnom energijom, gasom parom i klimatizacija (pad od 6,3%).
           Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za maj 2017. godine, u odnosu na april 2017. godine pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren rast industrijske proizvodnje od 4,1% i da je za prerađivačku industriju ostvaren rast od 3,3%.
           Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za maj 2017. godine, u odnosu na prosek 2016. godine, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 5,7%, a za prerađivačku industriju rast od 8,8%. 

            Kvartalni bruto domaći proizvod obračunat je prema proizvodnom i rashodnom pristupu, u tekućim i stalnim cenama.
           Realni rast BDP u prvom kvartalu 2017. godine u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 1,2%.

 * Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.