Potrošačke cene proizvoda i usluga u septembru 2017. godine, u odnosu na avgust 2017. godine, u proseku su više za 0,1%.

Godišnji rast potrošačkih cena je 3,2% (septembar 2017. u odnosu na septembar 2016. godine), dok je u poređenju sa decembrom 2016. godine rast 2,8%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga, klasifikovanih prema nameni potrošnje, rast cena je u septembru 2017. godine u odnosu na prethodni mesec zabeležen u grupama Hrana i bezalkoholna pića (1,0%), Restorani i hoteli (0,9%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,5%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva i Odeća i obuća (za po 0,4%) i Komunikacije (0,1%).

Pad cena je zabeležen u grupama Rekreacija i kultura (-5,7%) i Transport   (-0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

Prosečna mesečna zarada, bez poreza i doprinosa, isplaćena u avgustu 2017. godine u Republici Srbiji, iznosila je 47.220 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu, bez poreza i doprinosa, isplaćenu u julu 2017. godine, nominalno je manja za 1,8%, a i realno je manja za 2,0%. U odnosu na prosečnu zaradu, bez poreza i doprinosa, isplaćenu u avgustu 2016. godine, nominalno je veća za 4,3%, a realno je veća za 1,8%.

Prosečna zarada, bez poreza i doprinosa, isplaćena u periodu januar–avgust 2017. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu, bez poreza i doprinosa, isplaćenu u periodu januar–avgust 2016. godine, nominalno je veća za 4,3% i realno je veća za 1,0%.

Prosečna potrošačka korpa za mesec avgust 2017. godine iznosila je 69.722,81 dinar i veća je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 0,30% ili 211,69 dinara. U odnosu na avgust 2016. godine Prosečna potrošačka korpa veća je za 2,43%.

Minimalna potrošačka korpa za avgust 2017. godine iznosila je 36.137,98 dinara i veća je za 0,19% ili 68,66 dinara u odnosu na  Minimalnu potrošačku korpu iz prethodnog meseca. U odnosu na avgust 2016. godine Prosečna potrošačka korpa veća je za 2,16%.

Kupovna moć merena odnosom Prosečne odnosno Minimalne potrošačke korpe i prosečne neto zarade u avgust 2017. godine, manja je u odnosu na prethodni mesec, pre svega zbog smanjenja prosečne mesečne neto zarade. Vrednosti Prosečne odnosno Minimalne potrošačke korpe neznatno su povećane u odnosu na prethodni mesec.

Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u avgustu 2017. godine bilo je potrebno 1,47 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,77 prosečne zarade.

Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u avgustu 2016. godine bila je potrebna 1,50 prosečna zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,78 prosečne zarade.       

Promet robe u trgovini na malo* u Republici Srbiji u avgustu 2017. godine, u odnosu na avgust 2016. godine, veći je u tekućim cenama za 7,4%, a u stalnim cenama za 4,4%.

U avgustu 2017. godine, u poređenju sa prethodnim mesecom, promet robe je veći i u tekućim i u stalnim cenama za 1,4%.

Promet robe u trgovini na malo u periodu januar–avgust 2017. godine, u odnosu na isti period 2016. godine, veći je u tekućim cenama za 8,9%, a u stalnim cenama za 4,2%.

* Indeksi prometa robe u stalnim cenama dobijeni su deflacioniranjem indeksa u tekućim cenama odgovarajućim indeksima potrošačkih cena, iz kojih su isključeni: voda (iz komunalnih sistema), struja i motorna vozila, motocikli i delovi.          

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Republike Srbije za period januar–avgust 2017. godine iznosi:

– 24.699,9 miliona dolara – porast od 11,8% u odnosu na isti period prethodne godine;

– 22.418,8 miliona evra – porast od 13,2% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvezeno je robe u vrednosti od 10.896,5 miliona dolara, što čini rast od 11,9% u odnosu na isti period prethodne godine, a uvezeno je robe u vrednosti od 13.803,4 miliona dolara, što je za 11,6% više nego u istom periodu prethodne godine. 

Izvoz robe, izražen u evrima, imao je vrednost od  9.891,1 milion, i to je povećanje od 13,4% u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Uvoz robe je imao vrednost od 12.527,7 miliona, što predstavlja povećanje od 13,1% u odnosu na isti period prošle godine.

Deficit iznosi 2.906,9 miliona dolara, što čini povećanje od 10,5% u odnosu na isti period prethodne godine. Izražen u evrima, deficit iznosi 2.636,6 miliona, što je povećanje od 11,8% u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

Pokrivenost uvoza izvozom je 78,9% i manja je od pokrivenosti u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 78,7%.

Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u avgustu 2017. godine veća je za 7,3% nego u avgustu 2016. godine, a u odnosu na prosek 2016. godine veća je za 4,8%. Industrijska proizvodnja u periodu januar–avgust 2017. godine, u poređenju sa istim periodom 2016. godine, veća je za 3,0%.

Posmatrano po sektorima, u avgustu 2017. godine su u odnosu na isti mesec prethodne godine zabeležena sledeća kretanja: sektor Prerađivačka industrija (rast od 9,7%), sektor Rudarstvo (rast od 4,7%) i Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (pad od 1,1%).

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za avgust 2017. godine, u odnosu na jul 2017. godine, pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren pad industrijske proizvodnje od 2,2% i da je za prerađivačku industriju ostvaren pad od 2,1%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za avgust 2017. godine, u odnosu na prosek 2016. godine, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 6,4%, a za prerađivačku industriju rast od 8,1%.

Kvartalni bruto domaći proizvod obračunat je prema proizvodnom i rashodnom pristupu, u tekućim i stalnim cenama.

Realni rast BDP-a u drugom kvartalu 2017. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 1,3% (fleš procena).

Republički zavod za statistiku je objavio da je bruto domaći proizvod u 2016. godini nominalno veći za 5,4%, a realno veći za 2,8% u odnosu na prethodnu godinu.

 * Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.