Obaveštenje Agencije za privredne registre:

Agencija za privredne registre obaveštava sve preduzetnike koji su u toku 2018. godine počeli da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva da mogu da se prijave u evidenciju obveznika dostavljanja finansijskih izveštaja, dok preduzetnici koji su prestali da vode dvojno knjigovodstvo u 2018. godini mogu da se odjave iz ove evidencije.

Prijavu odnosno odjavu preduzetnika potrebno je izvršiti elektronski, u Posebnom informacionom sistemu Agencije, na linku Prijava/odjava preduzetnika iz evidencije obveznika. Uputstvo za prijavu odnosno odjavu preduzetnika iz evidencije obveznika možete pogledati na linku Korisničko uputstvo za prijavu/odjavu preduzetnika iz evidencije obveznika.

Napominjemo da prijava u evidenciju obveznika na navedeni način nije moguća za preduzetnike koji se ne registruju u Agenciji za privredne registre (advokati, javni beležnici i dr.), već to mogu da učine preko imejl adrese: obveznicifi@apr.gov.rs.

Preduzetnici koji su se jednom prijavili Agenciji da poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva, ostaju obveznici dostavljanja finansijskih izveštaja sve dok se ne odjave, odnosno ne prijavljuju se ponovo u evidenciju obveznika dostavljanja finansijskih izveštaja jer su već u evidenciji.

Skrećemo pažnju preduzetnicima koji, saglasno Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 113/2017), od 1. januara 2019. godine menjaju način vođenja poslovnih knjiga, prelazeći sa prostog na dvojno knjigovodstvo, da nisu obveznici sastavljanja i dostavljanja finansijskih izveštaja za 2018. godinu, jer su do kraja 2018. godine vodili poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva. Ovi preduzetnici treba da se prijave u evidenciju obveznika za dostavljanje finansijskih izveštaja tek krajem 2019. godine.