Prilikom osnivanja privrednog subjekta sa
pretežnom šifrom delatnosti 69.20 (računovodstveni, knjigovodstveni i
revizorski poslovi, poresko savetovanje), neophodno je priložiti potvrdu o
neosuđivanosti člana društva i organa upravljanja, kao prethodni uslov za
registraciju.

Zakonom o dopunama Zakona o
računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 30/2018) propisano je da osnivač,
odnosno vlasnik, kao i član organa upravljanja privrednog društva koje ima
registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, ne
može biti pravno lice koje je osuđeno pravosnažnom presudom za krivično
delo propisano zakonom kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za
krivična dela.

Isto tako, preduzetnik koji ima
registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga ne
može biti lice koje je pravosnažno osuđeno za krivična dela protiv prava
po osnovu rada, privrede, imovine, pravosuđa, pranja novca, finansiranja
terorizma, javnog reda i mira, pravnog saobraćaja i službene dužnosti.

Slične izmene definisao je i Zakon o reviziji („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 i 30/2018).

Već registrovana privredna društva i
preduzetnici sa šifrom delatnosti 69.20 nisu u obavezi da APR-u,
naknadno, dostave pomenutu potvrdu.

Izvor: sajt APR-a