Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali predstavio je poslanicima u Narodnoj skupštini set poreskih zakona.

Zakonima se predviđa znatno rasterećenje privrede, smanjenje poreskog opterećenja rada, a sve to, kako objašnjava, treba da doprinese daljem rastu privrede i otvaranju novih radnih mesta.

„Stopa nezaposlenosti iznosi 9,5 odsto, što je apsolutni rekord od kada se meri nezaposlenost od 1995. godine. To ukazuje da smo na pravom putu kada je naša ekonomska politika u pitanju, da idemo sa povećanjem zaposlenosti i smanjenjem nezaposlenosti, a sledeći cilj je da stignemo evropski prosek od šest do sedam odsto, i da ga smanjujemo i dalje. Upravo set poreskih zakona, koji su danas pred nama, treba to da nam omogući“, naveo je ministar Mali i istakao da možda prvi put u skorijoj istoriji razmišljamo i koristimo fiskalni prostor, da bismo podstakli zapošljavanje.

Ministar Mali je precizirao da je set poreskih zakona usmeren na rasterećenje privrede, a predviđeni su i poreski podsticaji za novo zapošljavanje.

„Idemo sa ukidanjem pojedinih poreza i doprinosa, sa povećavanjem neoporezivog dela zarade kako bi smanjili trošak zarada. To je obećanje koje smo dali prošle godine. Dakle, prošle godine smo porez na zarade smanjili sa 63 na 62 odsto, a od sledeće godine će biti 61 odsto. Iz godine u godinu smanjujemo poresko opterećenje na zarade kako bi podstakli novo zapošljavanje i povećanje plata. Trošak za državu je 13,1 milijardi, dakle mi se na neki način odričemo tih prihoda kako bi više ostalo privredi, upravo da bi oni povećavali plate, zapošljavali nove ljude i investirali više. To je strategija od koje nećemo odustati u budućnosti“, kazao je Mali.

Set zakona sadrži poreske podsticaje za novo zapošljavanje, jer kako ministar finansija objašnjava, strateški cilj je smanjenje nezaposlenosti, na koje se najviše odnosi Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

„Poreski podsticaji podrazumevaju do 100 odsto oslobađanja od poreza i doprinosa na plate za prvu godinu zapošljavanja, pa onda za drugu i za treću. Sve ove mere treba da podstaknu zapošljavanje i mladih i svih građana Srbije“, rekao je Mali.

Naime, za zarade isplaćene od 1. januara 2020. do 31. decembra 2020. godine, predviđena je olakšica u visini od 100 odsto; do 31. decembra 2021. godine olakšica je u visini od 95 odsto i do 31. decembra 2022. godine olakšica je u visini od 85 odsto.

Olakšice u vidu smanjenja osnovice doprinosa, u visini od 70 odsto, odnose se na zarade za novonastanjena lica, odnosno povratnike iz inostranstva.

„Imamo toliko prostora u budžetu tako da smo rešili da taj strateški cilj ubrzanja rasta i povećanja zaposlenosti ostvarimo kroz poreske podsticaje“, kazao je Mali i podsetio na podatak da od 2012. godine do danas imamo preko 620.000 novozaposlenih u Srbiji.

Takođe, predviđeno je smanjenje stope doprinosa za PIO, sa 26 na 25,5 odsto, objašnjava ministar i kaže da je na taj način poslodavac oslobođen od plaćanja dela doprinosa na njegov teret u visini od 0,5 odsto.

Set poreskih zakona čine i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanja i nošenja dobara.

Poslanici će raspravljati i o Predlogu zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, kao i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu.

„Svaki od ovih zakona ponaosob predviđa olakšice i poboljšanja, koja su usmerena ka tome da našu ekonomsku politiku usmerimo ka poboljšanju životnog standarda i ubrzanju privrednog rasta“, zaključio je Mali.

Izvor: sajt B92
Naslov: Redakcija