Министарство правде позива грађане и стручну јавност да се упознају са Преднацртом закона о спречавању насиља у породици. 

Заинтересовани
могу своје коментаре и сугестије достављати од 18. марта до 10. априла
текуће године, путем електронске поште на e-mail vlado.bojicic@mpravde.gov.rs 
или поштом на адресу Министарства правде са назнаком „За Преднацрт
закона о спречавању насиља у породици“, Немањина 22-26, 11000
Београд. 

Текст Преднацрта закона о спречавању насиља у породици можете
погледати овде.

Извор: сајт Министарства правде