Министарство правде позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са Нацртом грађанског законика, као и да дају своје коментаре.

Учесници у јавној расправи ће своје примедбе, предлоге и сугестије, у време трајања јавне расправе достављати Министарству правде, путем електронске поште на e-mail: gradjanski.zakonik@mpravde.gov.rs  или поштом на адресу Министарство правде, са назнаком „За Нацрт Грађанског законика“, 11000 Београд, улица Немањина 22-26.

По окончању јавне расправе, Министарство правде ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи

Закључком Одбора Владе за правни систем и државне органе од 25. јуна 2015. године, одређено је спровођење јавне расправе о Нацрту грађанског законика. Закључком је утврђен и Програм јавне расправе.

Нацрт