Predložite temu za savetovanje

Pored toga što ING-PRO d. o. o. organizuje savetovanja s aktuelnom tematikom iz oblasti prava i finansija, želeli bismo i da u saradnji sa Vama, na osnovu Vaših predloga, održimo i druga savetovanja na kojima bi bile obrađene specifične teme za koje ste zainteresovani, koje nastojimo da utvrdimo anketiranjem kroz kontakt formu datu u nastavku. Ukoliko dobijemo od Vas odgovarajući broj istih predloga tema, organizovaćemo savetovanje na tu temu i pozvati Vas da prisustvujete.