Следећи предлози су ушли у скупштинску процедуру  5.12.2014. године, по предлогу Народне банке Србије:

 
Предлог Закона о осигурању

Предлог Закона о платним услугама

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о девизном пословању

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о заштити корисника финансијских услуга

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма

Предлоге можете погледати – о в д е