Na sajtu Narodne skupštine obavljeni su sledeći predlozi zakona:

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prosvetnoj inspekciji

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Izvor: sajt Narodne skupštine