Predlogom zakona o sprečavanju korupcije biće proširena nadležnost Agencije za borbu protiv korupcije, njena nezavisnost i finansijska samostalnost, izjavila je ministarka pravde Nela Kuburović.

Ona je rekla da nova zakonska rešenja daju prava Agenciji da u svakom trenutku može da ima uvid u račune funkcionera, koji, stupajući na dužnost, moraju da prijave svoje prihode i imovinu, kao i imovinu svojih supružnika, dece, roditelja, braća i sestara.

„Ono što je bitno jeste da Agencija ima pravo na uvid u bankarske račune funkcionera, a za ostale osobe i povezana lica, ako postoji sumnja, potrebna je njihova saglasnost. Ako postoji sumnja da funkcioner nije prijavio svoju imovinu, odnosno da ono što je prijavio ne odgovara stvarnosti, mogu da se traže dodatne provere“, rekla je Kuburovićeva i dodala da svako može da prijavi sumnju – Agencija, pravna ili fizička lica.

Prema njenim rečima, u slučaju da funkcioner nije prijavio stvarnu imovinu, podleže krivičnoj odgovornosti.

„Agencija će imati šira ovlašćenja, odnosno obavezu da postupa po anonimnim prijavama, što nije bilo moguće pre“, rekla je Nela Kuburović.

Predlogom zakona je, kako tvrdi, definisano i da funkcioner mora da odvoji svoje postupanje od političke kampanje, odnosno da funkciju ne sme da zloupotrebljava u političkoj kampanji.

„Vrlo je jasno precizirano da funkcioner mora da odvoji svoje postupanje kao predstavnik organa javne vlasti od političke kampanje, odnosno da sredstva javne vlasti ne može da koristi u političkoj kampanji. Agencija je ta koja treba da kontroliše da li funkcioner to zloupotrebljava“, rekla je ministarka.

Izvor: sajt 021
Naslov: Redakcija