Ministar finansija pred poslanicima je predstavio i Zakon o potvrđivanju Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima, koju je u ime Vlade prošlog meseca u Parizu potpisala državni sekretar u Ministarstvu finansija Slavica Savičić. On je podsetio da je finansijska kriza iz 2008. godine uticala na shvatanje da postojeći instrumenti saradnje između država u poreskim pitanjima i sami poreski instituti nisu adekvatni.

„Potvrđivanjem Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći očekujemo da ćemo smanjiti rizik od izbegavanja plaćanja poreza, jer povećavamo broj zemalja sa kojima razmenjujemo podatke o izbegavanju dvostrukog oporezivanja“, rekao je ministar Mali i dodao da Konvencija ima 128 potpisnica i da će stupiti na snagu 1. decembra 2019.

Srbija, kako je rečeno, već razmenjuje obaveštenja na zahtev i spontanu razmenu obaveštenja na osnovu potpisanih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, a novinu predstavlja automatska razmena informacija, čija se primena očekuje u budućnosti, kada se ispune tehnički uslovi.Konvencija bi za Srbiju trebalo da stupi na snagu 1. decembra ove godine.

Izvor: sajt Danas i sajt Narodne skupštine