Министри, градоначелници, председници општина и локални функционери неће бити у обавези да се, за разлику од државних службеника, додатно усавршавају на Националној академији за јавну управу.

Иако је требало да сви они буду њени полазници, како је првобитно планирано, то се у скоријој будућности неће десити јер је тај предлог, иако је постојао у Нацрту закона, у коначној верзији Предлога закона о Националној академији за јавну управу повучен.

– У Нацрту закона је та опција постојала, и предлагана је током јавне расправе. Када се завршио рад, утврдили смо да правно не можемо да „уређујемо“ функционере према Закону о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/2005, 81/2005 – испр., 83/2005 – испр., 64/2007, 67/2007 – испр., 116/2008, 104/2009 и 99/2014). На крају је испало да коначни предлог, након правно техничке обраде, не садржи овај део – саопштено је из Министарства за државну управу и локалну самоуправу.

То значи да политички постављени функционери и руководиоци неће бити „уређивани“ овим законом а, у догледно време ни неким другим прописом.

– У овом тренутку то није случај. Фокус је на службеницима – наводе у Министарству.

Са друге стране, службеници ће морати да се врате у „школске клупе“ када се коначно усвоји Закон о Националној академији, који се тренутно налази пред посланицима у Народној скупштини Републике Србије.

Предвиђено је да Академија почне са радом до лета 2018. године. Како наводе у надлежном министарству, Национална академија ће у потпуности трансформисати јавну управу и обезбедиће ефикасније, љубазније и боље упућене службенике, и то и на републичком и на локалном нивоу.

– Они ће, што кроз опште, што кроз посебне програме обука, стицати нова знања, вештине и способности усмерене на подизање нивоа компетенција неопходних за квалитетно обављање својих послова – објашњавају у Министарству.

Националну академију ће похађати службеници и руководиоци, а Академија ће спроводити уводне, опште и посебне обуке.

Илустрације ради, уводни програм похађаће они који по први пут заснивају радни однос у државном органу, и он би требало да пружи елементарни ниво знања о правном систему, како функционише држава, ко је за шта надлежан…

– Општи програм обука треба да подигне ниво стручних и практичних знања и вештина државних службеника у погледу примене нових прописа – кажу у Министарству.

Посебни програми се односе на нова знања и вештине које су потребни за примену и доношење прописа или мере за које је потребно додатно обучити службенике како би они били ефикасно примењени. На пример, ако се уводи нови информациони систем који омогућава размену податак између институција, службеници би требало да прођу обуку како би савладали коришћење тог система.

У Министарству за државну управу и локалну самоуправу кажу и да ће полазници Академије добијати две врсте потврда: да су само похађали обуку, или да су стекли ниво знања уколико се обука завршила провером знања.

– Само вредновање њихових знања и вештина омогућено је Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе(„Сл. гласник РС“, бр. 21/2016), који утврђује механизме за вредновање: плаћање рада, знања, вештина и залагања – наводе у Министарству.

Иначе, Академија ће бити отворена и за грађане који не раде, а желе да науче више о раду јавне управе.

 

Извор: сајт Блиц-а