Ministri, gradonačelnici, predsednici opština i lokalni funkcioneri neće biti u obavezi da se, za razliku od državnih službenika, dodatno usavršavaju na Nacionalnoj akademiji za javnu upravu.

Iako je trebalo da svi oni budu njeni polaznici, kako je prvobitno planirano, to se u skorijoj budućnosti neće desiti jer je taj predlog, iako je postojao u Nacrtu zakona, u konačnoj verziji Predloga zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu povučen.

– U Nacrtu zakona je ta opcija postojala, i predlagana je tokom javne rasprave. Kada se završio rad, utvrdili smo da pravno ne možemo da „uređujemo“ funkcionere prema Zakonu o državnim službenicima („Sl. glasnik RS“, br. 79/2005, 81/2005 – ispr., 83/2005 – ispr., 64/2007, 67/2007 – ispr., 116/2008, 104/2009 i 99/2014). Na kraju je ispalo da konačni predlog, nakon pravno tehničke obrade, ne sadrži ovaj deo – saopšteno je iz Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

To znači da politički postavljeni funkcioneri i rukovodioci neće biti „uređivani“ ovim zakonom a, u dogledno vreme ni nekim drugim propisom.

– U ovom trenutku to nije slučaj. Fokus je na službenicima – navode u Ministarstvu.

Sa druge strane, službenici će morati da se vrate u „školske klupe“ kada se konačno usvoji Zakon o Nacionalnoj akademiji, koji se trenutno nalazi pred poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Predviđeno je da Akademija počne sa radom do leta 2018. godine. Kako navode u nadležnom ministarstvu, Nacionalna akademija će u potpunosti transformisati javnu upravu i obezbediće efikasnije, ljubaznije i bolje upućene službenike, i to i na republičkom i na lokalnom nivou.

– Oni će, što kroz opšte, što kroz posebne programe obuka, sticati nova znanja, veštine i sposobnosti usmerene na podizanje nivoa kompetencija neophodnih za kvalitetno obavljanje svojih poslova – objašnjavaju u Ministarstvu.

Nacionalnu akademiju će pohađati službenici i rukovodioci, a Akademija će sprovoditi uvodne, opšte i posebne obuke.

Ilustracije radi, uvodni program pohađaće oni koji po prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, i on bi trebalo da pruži elementarni nivo znanja o pravnom sistemu, kako funkcioniše država, ko je za šta nadležan…

– Opšti program obuka treba da podigne nivo stručnih i praktičnih znanja i veština državnih službenika u pogledu primene novih propisa – kažu u Ministarstvu.

Posebni programi se odnose na nova znanja i veštine koje su potrebni za primenu i donošenje propisa ili mere za koje je potrebno dodatno obučiti službenike kako bi oni bili efikasno primenjeni. Na primer, ako se uvodi novi informacioni sistem koji omogućava razmenu podatak između institucija, službenici bi trebalo da prođu obuku kako bi savladali korišćenje tog sistema.

U Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu kažu i da će polaznici Akademije dobijati dve vrste potvrda: da su samo pohađali obuku, ili da su stekli nivo znanja ukoliko se obuka završila proverom znanja.

– Samo vrednovanje njihovih znanja i veština omogućeno je Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave(„Sl. glasnik RS“, br. 21/2016), koji utvrđuje mehanizme za vrednovanje: plaćanje rada, znanja, veština i zalaganja – navode u Ministarstvu.

Inače, Akademija će biti otvorena i za građane koji ne rade, a žele da nauče više o radu javne uprave.

 

Izvor: sajt Blic-a