U nastavku možete preuzeti tekst Predloga zakona o javnim nabavkama, sa prilozima, obrazloženjem, tabelama i izjavama, koji je objavljen na sajtu Vlade Republike Srbije:

Zapakovane dokumente (ZIP) potrebno je raspakovati na lokaciju na vašem računaru:

Predlog zakona o javnim nabavkama