Narodna Skupština Republike Srbije, na svom sajtu, objavila je tekst Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Izvor: sajt Narodne skupštine