Usvajanjem Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, kojim je odobreno 150 miliona dinara za subvencije premija polisa osiguranja turističkim agencijama učinjen je važan korak za pomoć turističkom sektoru tokom pandemije, izjavila je ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić.

Prema njenim rečima cilj ove mere jeste da se pomogne agencijama, a posebno manjim organizatorima putovanja, koji su najviše ugroženi tokom krize.

U saopštenju Ministarstva turizma se navodi da je ministarka podsetila da su većini turističkih agencija istekle obavezne polise osiguranja što ih je dovelo u situaciju da izgube licence za rad, a epidemiološka situacija je dodatni faktor rizika koji osiguravajuće kuće uzimaju u obzir prilikom ugovaranja novih polisa.

„Sistem garancije putovanja je svakako neophodan da bi putnici bili zaštićeni, ali je u otežanim uslovima za rad agencijama, posebno manjim, predstavljao veliki izdatak koji će subvencijama biti umanjen“, objasnila je ona.

Navela je i da je Vlada Republike Srbije u prethodnom periodu donela niz mera za pomoć turizmu. U martu je usvojila Uredbu o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl. glasnik RS“, br. 63/2020).

Takođe su omogućeni povoljni krediti za likvidnost i obrtna sredstva iz posebnog programa Fonda za razvoj za mala i srednja preduzeća, a programom bespovratne podrške pomoglo se hotelijerima iz 68 mesta Srbije.

Izvor: sajt Blic
Naslov: Redakcija