Narodna Skupština Republike Srbije, na svom sajtu, objavila je tekst Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

Izvor: sajt Narodne skupštine