Narodna Skupština Republike Srbije, objavila je tekst Predloga zakona o dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Klikom na link u nastavu možete preuzeti tekst predloga:

Tekst predloga