Ovim zakonom treba da se  uredi besplatna pravna pomoć za građane kao
njene korisnike i načini njenog ostvarivanja i pružanja.

Klikom na  sledeći link možete pogledati Predlog zakona sa obrazloženjem: 
Predlog