Oвим законом треба да се  уреди бесплатна правна помоћ за грађане као
њене кориснике и начини њеног остваривања и пружања.

Кликом на  следећи линк можете погледати Предлог закона са образложењем: 
Предлог