Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković podnela je Ustavnom sudu Srbije Predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti nekoliko odredaba Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

U Predlogu za ocenu ustavnosti, poverenica Janković, pored ostalog, ukazuje na nejednak položaj poljoprivrednica, jer za ostvarivanje naknade za porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta, moraju da imaju osiguranje 24 meseca a ne 18 meseci kao ostale porodilje osigurane po drugim osnovama.

Takođe, u predlogu se navodi i da su žene sa višim primanjima neopravdano stavljene u nejednak položaj u odnosu na žene koje su do otpočinjanja porodiljskog odsustva ostvarivale manja primanja, tako što im se naknada zarade isplaćuje u manjim iznosima od visine primanja na koju su plaćale poreze i doprinose.

Pored toga, u predlogu podnetom Ustavnom sudu, ukazano je i na nejednak položaj roditelja i dece koja su rođena pre i posle stupanja na snagu ovog zakona, a koja i dalje primaju roditeljski dodatak.

Prilikom izrade zakona u fazi davanja mišljenja, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je ukazao na pojedine sporne odredbe, a nakon donošenja zakona, instituciji se obratilo nekoliko stotina žena, takođe ukazujući na ove odredbe.

Poverenica Janković zaključuje da je predlog upućen Ustavnom sudu na razmatranje, kako bi se ove nepravilnosti otklonile i Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom uskladio sa antidiskrinacionim propisima.

Izvor: http://ravnopravnost.gov.rs