Влада Републике Србије усвојила је 6.9.2018. године, предлог Закона о изменама и
допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању
, којим ће између
осталог, као што је обећано, бити укинут Закон о смањењу пензија
најкасније 30. септембра 2018. године.

Министар финансија Синиша Мали истакао је да је усвајањем предлога
Закона о изменама и допунама Закона о ПИО створен предуслов за увећање
пензија.

„Као што смо и обећали, прве увећане пензије су октобарске, а биће
исплаћене у новембру. Веома смо задовољни што смо за ово увећање имали
довољно новца у буџету, тако да није било потребно да радимо ребаланс.
Наши најстарији суграђани су заслужни за успешне реформе које смо
спровели, и захвљујући њима сада имамо стабилне јавне финансије. На томе
ћемо им увек бити захвални.“

„Обећали смо да ћемо укинути Закон о смањењу пензија када се финансијски
стабилизује Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање. Он је
сада стабилан јер га држава дотира сумом која је испод нивоа који тражи
Међународни монетарни фонд. Пензионери су веома важни за Владу Републике
Србије и трудићемо се да им омогућимо најбоље услове. Ово је први закон
од 2001. године, а било је тачно 5 измена и допуна до сада, који има
све позитивне измене које су у корист пензионера и будућих пензионера“,
рекао је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран
Ђорђевић.

Међу бројним изменама Закона о ПИО кључна је укидање смањења пензија,
захваљујући којој ће октобарску пензију (исплата у новембру) пензионери
добити без умањења. Доспеле, а неисплаћене пензије закључно са пензијама
за септембар 2018. године исплатиће се у складу са одредбама Закона о
привременом уређивању начина исплата пензија.

Новим Законом биће утврђен правни основ којим се даје могућност Влади за
исплату новчаног износа као увећања уз пензију у зависности од
економских кретања и финансијских могућности буџета Републике Србије.

Поред тога, биће промењен начин обрачуна висине превремене старосне
пензије за осигуранике којима се стаж осигурања рачуна са увећаним
трајањем (тзв. бенефицирани стаж), који одлазе у превремену старосну
пензију уз смањење висине пензије, тако да се „пенали“ за ове
осигуранике рачунају у односу на њихову снижену старосну границу за
сваког конкретног осигураника са бенефицираним стажом. Ово ће се повољно
одразити на висину пензије ових пензионера.

У циљу заштите суштине права на снижавање старосне границе највише до 50
година живота за осигуранике који раде на пословима са максималним
степеном увећања стажа осигурања (12-18) и спречавања могућих
злоупотреба, прописује се да је за ове осигуранике услов за остваривање
наведеног права на снижавање старосне границе до 50 година живота, да
имају навршене 2/3 стажа осигурања на пословима са максималним степеном
увећања стажа осигурања, у односу на укупан стаж осигурања навршен на
радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем.

Овим Законом, такође ће бити укинуто 16 образаца, међу којима је и М4
образац, престаје да важи овлашћење Фонда да врши принудну наплату на
име неуплаћених доприноса обуставом 1/3 пензије осигураницима који су
сами обавезници уплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање,
али се и успостављају пензионерске картице.

Такође, међу новинама је и утврђивање начина одређивања годишњег личног
коефицијента за осигуранике који у матичној евиденцији немају утврђене
податке о заради (војни осигураници и расељена лица). Осим тога, смањиће
се и број привремених решења променом начина обрачуна последње године
стажа осигурања.

 

Извор: сајт Министарства финансија
Наслов: Редакција