Адвокатска комора Београда обавештава да ће у периоду од 10. маја до 10. јуна 2018. године у просторијама Адвокатске академије – Београд, Дечанска 13 – VII спрат бити организовано седам предавања за адвокате и то:

             11. мај 2018. године у 17,00

“Нови уговори у међународној трговини и нови облици познатих уговора”
предавач Др.Мирослав Пауновић, адвокат из Београда

             14. мај 2018. године у 17,00

“Корпоративно управљање и одговорност директора”
предавач Љубица Томић адвокат из Београда

             18. мај 2018 .године у 17,00

“Уговори, закључење, модификација и престанак уговора, уз остврт на институте уговорне казне и одустанице”
предавач Ненад Војновић адвокат из Београда

             24. мај 2018. године у 17,00

“Заштита права на правично суђење у кривичном поступку”
предавачи Југослав Тинтор и Александар Поповић, адвокати из Београда и Жарко Марковић, правни саветник Канцеларије ОЕБС-а у Београду

           25. мај 2018. године у 17,00

“Насиље у породици-грађанско-правни аспекти”
предавач Петар Учајев адвокат из Београда

          1. јуни 2018. године у 17,00

“Основни правни термини на енглеском језику”
предавач Др.Гордана Митровић адвокат из Новог Сада

          8. јуни 2018. године у 17,00

“Колективно остваривање ауторских и сродних права у пракси”
предавач Светлана Струнић адвокат из Београда.

Учешће на предавању потврђује се на е-маил адресу: a.k.srbije@gmail.com