Advokatska komora Beograda obaveštava da će u periodu od 10. maja do 10. juna 2018. godine u prostorijama Advokatske akademije – Beograd, Dečanska 13 – VII sprat biti organizovano sedam predavanja za advokate i to:

             11. maj 2018. godine u 17,00

“Novi ugovori u međunarodnoj trgovini i novi oblici poznatih ugovora”
predavač Dr.Miroslav Paunović, advokat iz Beograda

             14. maj 2018. godine u 17,00

“Korporativno upravljanje i odgovornost direktora”
predavač Ljubica Tomić advokat iz Beograda

             18. maj 2018 .godine u 17,00

“Ugovori, zaključenje, modifikacija i prestanak ugovora, uz ostvrt na institute ugovorne kazne i odustanice”
predavač Nenad Vojnović advokat iz Beograda

             24. maj 2018. godine u 17,00

“Zaštita prava na pravično suđenje u krivičnom postupku”
predavači Jugoslav Tintor i Aleksandar Popović, advokati iz Beograda i Žarko Marković, pravni savetnik Kancelarije OEBS-a u Beogradu

           25. maj 2018. godine u 17,00

“Nasilje u porodici-građansko-pravni aspekti”
predavač Petar Učajev advokat iz Beograda

          1. juni 2018. godine u 17,00

“Osnovni pravni termini na engleskom jeziku”
predavač Dr.Gordana Mitrović advokat iz Novog Sada

          8. juni 2018. godine u 17,00

“Kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava u praksi”
predavač Svetlana Strunić advokat iz Beograda.

Učešće na predavanju potvrđuje se na e-mail adresu: a.k.srbije@gmail.com