Право на рефундацију ПДВ-а на опрему и
храну за бебе може се остварити до 1. јула 2018. године до када је
одложена примена новог Закона о финансијској подршци породици с децом.
 Следећи рок за подношење захтева је од 1. до 15. фебруара 2018. године.
Да би остварио ово право, родитељ или старатељ бебе дужан је да скупља
фискалне рачуне који се односе на храну и опрему за бебу. Захтев са
фискалним рачунима подноси се надлежној организационој јединици Пoрeске
упрaве Републике Србије,  која после спроведеног поступка контроле у
року од 30 дана издаје решење којим се утврђује право на повраћај ПДВ-а
или решење којим се захтев одбија. Храном и опремом за бебе, за чију
набавку може да се оствари право на повраћај ПДВ-а, сматрају се: млеко
за одојчад, кашице, креветац, колица, столица за храњење, столица за
кола и пелене.

Родитељ или старатељ може да оствари
рефундацију ПДВ-а највише у износу до 75.029,08 динара и то у првој
години старости бебе до 42.873,76 динара, а од прве до друге године
старости у износу до 32.155,32 динара. Први услов за остваривање права
на повраћај је да је укупан нето приход родитеља, односно старатеља бебе
у години која претходи години у којој се подноси захтев за рефундацију
ПДВ-а за куповину хране и опреме за бебе, остварен у износу мањем од
1.028.970,29 динара. Други услов је да је укупна имовина родитеља,
односно старатеља бебе на коју се плаћа порез на имовину у складу са
прописима којима се уређују порези на имовину мања од 25.081.150,62
динара.

Информације у вези са рефундацијом ПДВ-а за опрему и храну за бебе, као и образац захтева налазе се на сајту Пореске управе Републике Србије.

Извор: сајт Пореске управе