Pravo na refundaciju PDV-a na opremu i
hranu za bebe može se ostvariti do 1. jula 2018. godine do kada je
odložena primena novog Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom.
 Sledeći rok za podnošenje zahteva je od 1. do 15. februara 2018. godine.
Da bi ostvario ovo pravo, roditelj ili staratelj bebe dužan je da skuplja
fiskalne račune koji se odnose na hranu i opremu za bebu. Zahtev sa
fiskalnim računima podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske
uprave Republike Srbije,  koja posle sprovedenog postupka kontrole u
roku od 30 dana izdaje rešenje kojim se utvrđuje pravo na povraćaj PDV-a
ili rešenje kojim se zahtev odbija. Hranom i opremom za bebe, za čiju
nabavku može da se ostvari pravo na povraćaj PDV-a, smatraju se: mleko
za odojčad, kašice, krevetac, kolica, stolica za hranjenje, stolica za
kola i pelene.

Roditelj ili staratelj može da ostvari
refundaciju PDV-a najviše u iznosu do 75.029,08 dinara i to u prvoj
godini starosti bebe do 42.873,76 dinara, a od prve do druge godine
starosti u iznosu do 32.155,32 dinara. Prvi uslov za ostvarivanje prava
na povraćaj je da je ukupan neto prihod roditelja, odnosno staratelja bebe
u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za refundaciju
PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe, ostvaren u iznosu manjem od
1.028.970,29 dinara. Drugi uslov je da je ukupna imovina roditelja,
odnosno staratelja bebe na koju se plaća porez na imovinu u skladu sa
propisima kojima se uređuju porezi na imovinu manja od 25.081.150,62
dinara.

Informacije u vezi sa refundacijom PDV-a za opremu i hranu za bebe, kao i obrazac zahteva nalaze se na sajtu Poreske uprave Republike Srbije.

Izvor: sajt Poreske uprave