Maloletno dete ima pre svega pravo na izdržavanje od roditelja, a pravo na izdržavanje od drugih krvnih srodnika u pravoj ushodnoj liniji ako roditelji nisu živi ili nemaju dovoljno sredstava za izdržavanje.

Odredbom člana 154. stav 1. Porodičnog zakona propisano je da maloletno dete ima pravo na izdržavanje od roditelja, dok je stavom 2. istog člana propisano da maloletno dete ima pravo na izdržavanje od drugih krvnih srodnika u pravoj ushodnoj liniji ako roditelji nisu živi ili nemaju dovoljno sredstava za izdržavanje.

Prema članu 8. Porodičnog zakona izdržavanje je pravo i dužnost članova porodice određenih tim zakonom.

Za obavezivanje krvnih srodnika u pravoj ushodnoj liniji je prema odredbi člana 154. stav 2. Porodičnog zakona potrebno je da je ispunjen jedan od dva uslova:

– da roditelji nemaju dovoljno sredstava za izdržavanje

– ili da nisu živi.

Više o ovoj temi pročitajte u sentenci iz rešenja Apelacionog suda u Beogradu, Gž2. 636/18 od 13. 9. 2018 u našem izdanju Propisi.net u delu Sudska praksa a deo iste citiramo u nastavku:

U ovom slučaju nesporno je da su roditelji živi. U tom slučaju tuženi bi mogao biti obavezan da doprinosi izdržavanju svojih unuka ukoliko roditelji nemaju dovoljno sredstava za izdržavanje.

Mogućnost roditelja da doprinose izdržavanju maloletne dece ocenjuje se kroz utvrđivanje sposobnosti roditelja za zaposlenje (ukoliko nisu zaposleni), a ukoliko su roditelji zaposleni – prema tome kolika primanja ostvaruju.

Pored toga uzima se u obzir i to da li poseduju imovinu koja se vodi na njihovo ime, koliki su prihodi od te imovine, imaju li obavezu izdržavanja drugih lica pored obaveze izdržavanja maloletne dece, kolika je i kakva sposobnost roditelja da se bave dodatnim poslovima radi ostvarivanja odgovarajućih prihoda i kolike su potrebe samih roditelja.

Sa druge strane potrebno je utvrditi potrebe dece (stanovanje, ishrana, obuća, odeća, školovanje, aktivnosti vezane za školu i van škole, briga o zdravlju) i to svakog deteta ponaosob s obzirom na njihov uzrast.

Stavljanjem u međusobni odnos potreba dece i mogućnosti roditelja može se zaključiti da li roditelji imaju dovoljno sredstava za izdržavanje maloletne dece.

Pri tome je potrebno uzeti u obzir ne samo njihovu zaradu i mogućnost za sticanje zarade, već i ono što su neosnovani propustili da zarade.

Redakcija