ЗАКЉУЧАК

Предлог за извршење је уредан ако уместо потписа предлагача садржи факсимил (предлагача или пуномоћника). 

ЗАКЉУЧАК

Основни суд је искључиво надлежан за спровођење извршења из свих породичних односа, па и за извршење одлуке о издржавању.

ЗАКЉУЧАК 

У споровима ради накнаде материјалне штете због неисплате пензија лицима са територије АП Косова и Метохије, узима се у обзир (умањује) новчани износ који је тужилац примио од стране УНМИК-а.