Petak, 27. 6. 2014. – Ministar prosvete je propisao Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2014/2015. godinu i Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2014/2015. godinu, koji su objavljeni u „Sl. glasniku RS – Prosvetni glasnik“, br. 3/2014 (Primenjuju se van AP Vojvodina).

Pravilnikom o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2014/2015. godinu (u daljem tekstu: Pravilnik) utvrđuje se kalendar za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada, odnosno broj nastavnih i radnih dana u toku školske 2014/2015. godine i vreme i trajanje školskog raspusta učenika u osnovnoj školi. Ostali obavezni i fakultativni oblici obrazovno-vaspitnog rada, utvrđeni nastavnim planom i programom za osnovne škole, planiraju se godišnjim planom rada.

Prema odredbama Pravilnika, nastava i drugi oblici obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi ostvaruju se u toku dva polugodišta:

 • prvo polugodište počinje u ponedeljak, 1. septembra 2014. godine, a završava se u utorak, 30. decembra 2014. godine;
 • drugo polugodište počinje u utorak, 20. januara 2015. godine, a završava se u petak, 29. maja 2015. godine za učenike osmog razreda, odnosno u petak, 12. juna 2015. godine, za učenike od prvog do sedmog razreda.

Obrazovno-vaspitni rad za učenike od prvog do sedmog razreda se ostvaruje u 36 petodnevnih nastavnih sedmica, odnosno 180 nastavnih dana.

Obrazovno-vaspitni rad za učenike osmog razreda se ostvaruje u 34 petodnevne nastavne sedmice, odnosno 170 nastavnih dana.

U okviru 36, odnosno 34 petodnevnih nastavnih sedmica, škola je u obavezi da godišnjim planom rada ravnomerno rasporedi dane u sedmici, tj. da svaki dan u sedmici bude zastupljen 36 odnosno 34 puta.

Osnovna muzička i osnovna baletska škola mogu da izvode nastavni plan i program u petodnevnim ili šestodnevnim nastavnim sedmicama, prema godišnjem planu rada škole.

U toku školske godine učenici osnovnih škola imaju jesenji, zimski, prolećni i letnji raspust, i to:

 1. jesenji raspust počinje u ponedeljak, 10. novembra 2014. godine i završava se u utorak, 11. novembra 2014. godine;
 2. zimski raspust počinje u sredu, 31. decembra 2014. godine, a završava se u ponedeljak, 19. januara 2015. godine;
 3. prolećni raspust počinje u četvrtak, 9. aprila 2015. godine, a završava se u sredu, 15. aprila 2015. godine;
 4. letnji raspust počinje u ponedeljak, 15. juna 2015. godine, a završava se u ponedeljak, 31. avgusta 2015. godine.

U osnovnim školama praznuju se državni i verski praznici, u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS“, br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011). U školi se praznuje radno Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu, Sveti Sava – Dan duhovnosti, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu, Dan pobede i Vidovdan – spomen na Kosovsku bitku.

Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu praznuje se 21. oktobra 2014. godine, Sveti Sava 27. januara 2015. godine, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu 22. aprila 2015. godine, Dan pobede 9. maja 2015. godine, Vidovdan 28. juna 2015. godine.

Sveti Sava i Vidovdan praznuju se radno, bez održavanja nastave, a Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu i Dan pobede su nastavni dani, izuzev kad padaju u nedelju.

Četvrtak, 8. novembar 2014. godine obeležava se kao Dan prosvetnih radnika.

Učenici i zaposleni u osnovnim školama imaju pravo da ne pohađaju nastavu, odnosno da ne rade u dane sledećih verskih praznika, i to:

 1. pravoslavci – na prvi dan krsne slave;
 2. pripadnici Islamske zajednice – 4. oktobra 2014. godine, na prvi dan Kurban Bajrama;
 3. pripadnici Jevrejske zajednice – 4. oktobra 2014. godine, na prvi dan Jom Kipura;
 4. pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju verske praznike po Gregorijanskom kalendaru – 25. decembra 2014. godine, na prvi dan Božića;
 5. pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju verske praznike po Julijanskom kalendaru – 7. januara 2015. godine, na prvi dan Božića;
 6. pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju dane vaskršnjih praznika po Gregorijanskom i Julijanskom kalendaru – počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Uskrsa (katolici  – od 3. do 6. aprila 2015. godine; pravoslavni od 10. aprila do 13. aprila 2015. godine).

Godišnjim planom rada škola će utvrditi ekskurzije i vreme kada će nadoknaditi nastavne dane u kojima su se realizovale ekskurzije.

Ako je dan škole nastavni dan prema kalendaru, škola će taj dan nadoknaditi na način koji utvrdi godišnjim planom rada.

Vreme saopštavanja uspeha učenika i podele đačkih knjižica na kraju prvog polugodišta, škola utvrđuje godišnjim planom rada. Vreme podele svedočanstava, polaganje završnog ispita na kraju osmog razreda, kao i vreme podela i diploma, škola utvrđuje godišnjim planom rada.

Svečana podela đačkih knjižica učenicima od prvog do sedmog razreda na kraju drugog polugodišta obaviće se u subotu, 28. juna 2015. godine.

Saopštavanje uspeha učenika muzičke i baletske škole na kraju drugog polugodišta i podela svedočanstava i diploma obaviće se u skladu sa godišnjim planom rada škole.

Tabelarni pregled kalendara obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2014/2015. godinu je odštampan uz Pravilnik i dat je na kraju ovog teksta.

Pravilnikom o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2014/2015. godinu (u daljem tekstu: Pravilnik) ministar prosvete je utvrdio kalendar za ostvarivanje obaveznih oblika obrazovno-vaspitnog rada (teorijska nastava, praktična nastava i vežbe) u gimnaziji, umetničkoj školi i stručnoj školi za školsku 2014/2015. godinu.

Ostali obavezni i fakultativni oblici obrazovno-vaspitnog rada, utvrđeni nastavnim planom i programom za gimnazije, umetničke i stručne škole, planiraju se godišnjim planom rada.

Pravilnikom je utvrđeno da se nastava i drugi oblici obrazovno-vaspitnog rada u srednjim školama ostvaruju u dva polugodišta.

 • prvo polugodište počinje u ponedeljak, 1. septembra 2014. godine, a završava se u utorak, 30. decembra 2014. godine;
 • drugo polugodište počinje u utorak, 20. januara 2015. godine, a završava se u petak, 19. juna 2015. godine, s tim što se za učenike 4. razreda gimnazije završava u petak, 22. maja 2015. godine, a za učenike 3. razreda trogodišnjeg i 4. razreda četvorogodišnjeg obrazovanja stručnih škola u petak, 29. maja 2015. godine.

Obavezne oblike obrazovno-vaspitnog rada (teorijska nastava, praktična nastava i vežbe) srednje škole ostvaruju na godišnjem nivou, i to:

U gimnaziji:

 • u 1, 2. i 3. razredu u 37 petodnevnih nastavnih sedmica, odnosno 185 nastavnih dana;
 • u 4. razredu u 33 petodnevne nastavne sedmice, odnosno 165 nastavnih dana.

U okviru 37 odnosno 33 petodnevnih nastavnih sedmica, gimnazija je u obavezi da godišnjim planom rada ravnomerno rasporedi dane u sedmici. Neophodno je da svaki dan u sedmici, bude zastupljen 37 puta odnosno 33 puta.

U stručnoj školi:

 • u 1. i 2. razredu trogodišnjeg i 1, 2. i 3. razredu četvorogodišnjeg obrazovanja u 37 petodnevnih nastavnih sedmica, odnosno 185 nastavnih dana;
 • u 3. razredu trogodišnjeg i 4. razredu četvorogodišnjeg obrazovanja u 34 petodnevne nastavne sedmice, odnosno 170 nastavnih dana.

U okviru 37 odnosno 34 petodnevnih nastavnih sedmica, stručna škola je u obavezi da godišnjim planom rada ravnomerno rasporedi dane u sedmici.

Neophodno je da svaki dan u sedmici bude zastupljen 37 puta odnosno 34 puta.

Nastavni plan i program za umetničke škole u 1, 2, 3. i 4. razredu ostvaruje se prema godišnjem planu rada škole u petodnevnim ili šestodnevnim nastavnim sedmicama, u skladu sa zakonom.

U toku školske godine učenici imaju jesenji, zimski, prolećni i letnji raspust, i to:

 1. jesenji raspust počinje u ponedeljak, 10. novembra 2014. godine i završava se u utorak, 11. novembra 2014. godine;
 2. zimski raspust počinje u sredu, 31. decembra 2014. godine, a završava se u ponedeljak, 19. januara 2015. godine;
 3. prolećni raspust počinje u četvrtak, 9. aprila 2015. godine, a završava se u sredu, 15. aprila 2015. godine;
 4. letnji raspust počinje u ponedeljak, 22. juna 2015. godine, a završava se u ponedeljak, 31. avgusta 2015. godine.

U srednjim školama se praznuju državni i verski praznici, u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“, br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011).

U školi se praznuje radno Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu, Sveti Sava – Dan duhovnosti, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu, Dan pobede i Vidovdan – spomen na Kosovsku bitku.

Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu praznuje se 21. oktobra 2014. godine, Sveti Sava 27. januara 2015. godine, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu 22. aprila 2015. godine, Dan pobede 9. maja 2015. godine, Vidovdan 28. juna 2015. godine.

Sveti Sava i Vidovdan se praznuju radno, bez održavanja nastave, a Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu i Dan pobede su nastavni dani, izuzev kad padaju u nedelju.

Četvrtak, 8. novembar 2014. godine obeležava se kao Dan prosvetnih radnika.

Učenici i zaposleni u srednjim školama imaju pravo da ne pohađaju nastavu, odnosno da ne rade u dane sledećih verskih praznika, i to:

 1. pravoslavci – na prvi dan krsne slave;
 2. pripadnici Islamske zajednice – 4. oktobra 2014. godine, na prvi dan Kurban Bajrama;
 3. pripadnici Jevrejske zajednice – 4. oktobra 2014. godine, na prvi dan Jom Kipura;
 4. pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju verske praznike po Gregorijanskom kalendaru – 25. decembra 2014. godine, na prvi dan Božića;
 5. pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju verske praznike po Julijanskom kalendaru – 7. januara 2015. godine, na prvi dan Božića;
 6. pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju dane vaskršnjih praznika po Gregorijanskom i Julijanskom kalendaru – počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Vaskrsa (katolici – od 3. aprila do 6. aprila 2015. godine; pravoslavni od 10. aprila do 13. aprila 2015. godine).

Godišnjim planom rada škola će utvrditi ekskurzije i vreme kada će nadoknaditi nastavne dane u kojima su se ostvarivale ekskurzije.

Ako je dan škole nastavni dan prema kalendaru, škola će taj dan nadoknaditi na način koji utvrdi godišnjim planom rada.

Vreme saopštavanja uspeha učenika i podele đačkih knjižica na kraju prvog polugodišta škola utvrđuje godišnjim planom rada. Vreme podele svedočanstava, polaganja završnog ispita na kraju trogodišnjeg obrazovanja i maturskog ispita na kraju četvorogodišnjeg obrazovanja, kao i vreme podele diploma, škola utvrđuje godišnjim planom rada.

Tabelarni pregled kalendara obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2014/2015. godinu je odštampan uz Pravilnik i dat je u nastavku teksta.