У оквиру пројекта „Кол центар адвокатске коморе за постављање бранилаца по службеној дужности“ окончан је рад програмера на изради софтверске апликације која обезбеђује техничке претпоставке да судови, тужилаштва и полиција при одређивању бранилаца по службеној дужности позивају исти телефон кол оператера у организацији адвокатске коморе. На овај начин ће се отклонити узрок корупције – непосредна веза између органа поступка и адвоката који се поставља што ће успоставити транспарентан и правичан систем постављања, у којем ће сви подаци бити јавни и проверљиви.

Систем је заснован на стриктном поштовању редоследа адвоката на листи и обавези свих државних органа да приликом одређивања адвоката контактирају кол центар адвокатске коморе. У протеклом периоду, у организацији ОЕБС-а и адвокатске коморе одржано је осам округлих столова на којима су представници судова, тужилаштава, полиције и адвокатуре постигли сагласност да ово питање треба системски решити на предложени начин. У наредном периоду биће обезбеђена подршка од стране Министарства правде, Врховног касационог суда и Републичког јавног тужилаштва да сви браниоци по службеној дужности и привремени заступници у Републици Србији убудуће буду постављани посредством кол центра адвокатске коморе. Очекујемо да овај – нови систем почне да функцоионише од октобра 2018.године.

Предности кол центра су многобројне. Сваки телефонски позив се аутоматски бележи (датум, време позива и бројеви телефона) а оператер приликом јављања уноси још и додатне податке у систем (који орган позива и који је број предмета). Оператер позива адвоката преко апликације која је програмирана да аутоматски поштује редослед (без могућности оператера да види редослед и манипулише постављењем) а сваки телефонски позив се бележи у систему (са којим адвокатом је покушано остварење контакта и са којим је остварен контакт).

Сваки разговор се аутоматски тонски снима и трајно чува у систему ради контроле. Програмска апликација пружа могућност једноставног прегледа систематизованих података о свим постављеним браниоцима и браниоцима који нису постављени јер се нису одазвали на позив (укључујући и детаље сваког реализованог или пропуштеног позива), као и претрагу у систему за сваког адвоката или за конкретан предмет. Коначно, на овај начин омогућиће се израда периодичних извештаја о свим постављењима у одређеном периоду, који ће бити јавни.

Одређивање бранилаца по службеној дужности се преко кол центра преноси на адвокатуру као самосталну, независну и саморегулирајућу професију. Очекујемо да ће се предложеним решењем трајно отклонити узрок корупције у функционисању правосуђа, као и да ће сама чињеница да је адвокатска комора способна да уреди овај систем уместо државе демонстрирати снагу и друштвену одговорност адвокатуре као професије.

АКБ позива све адвокате који се налазе на списку бранилаца по службеној дужности или привремених заступника да у наредних 15 дана ажурирају бројеве својих мобилних телефона, провером телефона унетог у списак који је истакнут на www.акб.орг.рс и достављањем тачног телефона служби АКБ, како би у програмску апликацију били унети тачни бројеви телефона. Позивамо све друге заинтересоване адвокате Београда да се у истом року пријаве на спискове.

 

Извор: сајт Адвокатске коморе Београда