Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog poziva na on line javne konsultacije sve organe javne vlasti, zainteresovane građane i građanke Republike Srbije, privredne subjekte i socijalne partnere, organizacije civilnog društva, predstavnike akademske zajednice i druge zainteresovane subjekte u društvu da uzmu učešća u javnim konsultacijama radi pripreme teksta Nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti.

Svoje predloge i sugestije od značaja za izradu pomenutog zakona, navedeni akteri mogu dati na priloženom obrascu i poslati ih najkasnije do 20. februara 2021. godine na adresu elektronske pošte: javnarasprava@minljmpdd.gov.rs, sa naznakom: Komentari na Polazne osnove za izradu Nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti.

Preuzmite:

Izvor: sajt Euprava
Naslov: Redakcija